Levende byer

Klimavenlig

Bygge- og anlægsbranchen spiller en vigtig rolle i omdannelsen til beboelige byer i overensstemmelse med klimabeskyttelse og gennemførelse af nye mobilitetskoncepter - uanset om det drejer sig om bygningskonstruktion, anlægsarbejde eller infrastruktur. Der afprøves nye byggematerialer og klimavenlige byggemetoder, og der anvendes igen i stigende grad naturmaterialer. De forskellige industrier producerer meget forskellige byggematerialer. Men de skal alle leveres til byggepladsen på et fast tidspunkt, så byggeplanlægningen ikke bringes i fare. Tid og omkostninger er derfor en vigtig faktor for byggeprojekternes succes.

 

 

Mange fag - forskellige materialer

I en lang række applikationer leverer SEEPEX progressive cavitetspumper omkostningsreducerende løsninger til transport af byggematerialer og de tilsvarende produktionskomponenter. Lav pulsation og et robust design er en fordel, når der pumpes beton, kemiske tilsætningsstoffer eller bitumen. Sliddele med lang levetid fører til lang levetid og sikrer dermed produktionen.

Standardpumperne i BN-serien er robuste allroundere og transporterer uden besvær slibende og ætsende materialer. De anvendes derfor i vid udstrækning til at fodre tunnelboremaskiner eller til rørvindingsmaskiner til smøring med bentonit.

Ved videreforarbejdning af mineralske råmaterialer til bindemidler og blødere typer beton som f.eks. mørtel, afretningsmørtel og flowbeton er tragtpumper i T-serien med integreret blandingsudstyr velegnede til påfyldning og aflæsning af siloer, bassiner og tromler.

Doseringspumper med en doseringsnøjagtighed på +/-1% doserer præcist kemikalier i produktionen af byggematerialer. På mange områder, f.eks. ved produktion af mursten, isolationsuld, gipsplader eller sanitetskeramik, skal der tilsættes dyre tilsætningsstoffer. SEEPEX doseringspumper sikrer, at den nøjagtige mængde doseres, og dermed er det muligt at planlægge omkostningsbesparende.

 

 

 

Progressive kavitetspumper til bygge- og anlægsbranchen

Tunnelføring

I tunnelprojekter transporterer robuste BN-pumper slibende bentonitopløsninger, boremudder og anvendes til afvanding. 

Cementfabrikker

På grund af deres energieffektive egenskaber anvendes standardpumperne i N-serien i sekundære processer som f.eks. gasseparation og forbrænding af spildevandsslam. De pumper en lang række væsker som f.eks. kalkslam, spildevandsslam og urinstof.

 

Behandling af grus

I årevis har grusanlæg brugt T- og N-serier med åben tragt og standardpumper til sandvask for at adskille mineralerne fra organiske partikler.

 

Behandling af beton

Når der produceres cementsuspensioner, puds og afretningslag, kan åbne tragtpumper med integrerede blandingsværktøjer ubesværet blande forskellige stoffer og pumpe dem ensartet med lav pulsation til tanke, siloer eller til byggepladser.

SEEPEX-pumper anvendes på mange områder inden for produktionen af byggematerialer