Denmark (DA)

Innovativ teknologi til havet

Din pålidelige partner

I årevis har marineindustrien været udsat for stigende krav. Stigende omkostninger til affaldsbortskaffelse, streng miljølovgivning som f.eks. MARPOL-direktivet, der er indført af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) om behandling af udstødningsgasser, kravet om installation af ballastvandsbehandling og virkningen af kortere havneopholdstider er alle med til at øge konkurrencepresset.

Pumper, der fungerer pålideligt, er energieffektive og nemme at vedligeholde inden for de snævre servicetidsvinduer, mens skibet er i havn, er afgørende. De forskellige anvendelser om bord omfatter håndtering af lænsevand, som kræver en pumpe med lavt skub for at forhindre emulgering af det olieholdige vand, spildevandsbehandling med pumper, der kan håndtere meget tyktflydende produkter med højt tørstofindhold, samt madaffald, boremudder, saltvand, urinstof og forskellige kemikalier.

 

 

Bedste løsninger til pumpning af skibe

SEEPEX-pumper er velkendte i skibsindustrien for deres evne til at opfylde de strengeste krav og anvendes i forskellige applikationer i skibe lige fra militærskibe, fragtskibe, krydstogtskibe og supertankskibe til offshore forsyningsskibe.

Vores standard BN-pumper transporterer lav- til højviskøse produkter med eller uden faste stoffer. De er ideelle til anvendelser som f.eks. boremudder, hvor der er begrænset plads, og til overførsel af lænsevand til udstyr til separation af olieholdigt vand.

Affald og afvandet slam om bord på skibe pumpes med vores standard BN- og T-pumper med åben tragt.

Vores doseringspumper i MD-serien håndterer meget viskose, aggressive og korrosive medier, med eller uden faste stoffer, såsom kaustisk soda, urinstof og olieaffald med høj nøjagtighed og minimal pulsation.

 

 

SEEPEX-PUMPER I DEN MARITIME INDUSTRI


HÅNDTERING AF AFFALD OG SPILDEVAND

SEEPEX-pumper i BN- og T-serien med åben tragt og maceratorer anvendes til håndtering af flydende til meget viskose ikke-flowable produkter til miljøvenlig behandling og bortskaffelse af affald og spildevand om bord.

BILGE VAND

SEEPEX pumper med lav shear anvendes til at forsyne separationsudstyr med lænsevand, som kan indeholde produkter som olie, rengøringsmidler og forskellige kemikalier uden at emulgere produktet.

 

BEHANDLING AF BALLASTVAND

SEEPEX-pumper fra vores MD-serie anvendes til kemisk dosering og behandling af ballastvand.

 

RENSNING AF UDSTØDNINGSGASSER FRA SKIBE

Vores pumper anvendes i scrubber-systemer til fjernelse af NOx og SOx og til nøjagtig dosering af urinstof og kaustisk soda og cirkulation af magnesiumhydroxidopslam.

 

FORBRÆNDINGSANLÆG TIL OLIEAFFALD

Ved genanvendelse af olieslam anvendes vores pumper til at forsyne forbrændingsanlæggene.

 

LOADING AND UNLOADING

I fragtskibe bruges vores standard BN- og halvdykkerpumper og halvdykkerpumper i E-serien f.eks. til at læsse og losse tynde til meget viskose og slibende produkter, herunder produkter med fast indhold som f.eks. calciumcarbonat og titandioxid.

 

FJERNELSE AF MADAFFALD OG KØKKENVAND

Madaffald og køkkenvand overføres ved hjælp af SEEPEX standard BN-pumper.

 

HÅNDTERING AF FLYDENDE MUDDER

SEEPEX standard BN-pumper med et optimeret statordesign, der overvinder pladsbegrænsninger, anvendes til optimering af flydende mudder.

 

FJERNELSE AF BRUGT KORN

På krydstogtskibe med mikrobryggerier transporterer vores T-pumper med åben tragt med sneglefoderanlæg det brugte korn i et lukket rørsystem.

 

 

HAR DU BRUG FOR YDERLIGERE INFORMATIONER?

da-DK