{{recommendedBannerText}}

Spacer
{{recommendedRegLangFull}}
Denmark (DA)

Et koordineret, generelt koncept til kosmetikbranchen

Perfekt styling

TRANSPORTPRODUKT

Primær og sekundær kosmetik

NØGLESPECIFIKATIONER

LAV PULSERING

Præcis måling

OMKOSTNINGSBESPARELSER

REDUCEREDE VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTN

Pumpe type

Kosmetikeksperter ved, at måling spiller en rolle. Når det kommer til stykket, er det kun den perfekte blanding af aktive ingredienser i produktionsprocessen, der skaber den ønskede virkning i slutproduktet. Det var nøjagtigt dér, en førende producent i Storbritannien havde problemer. I dette tilfælde var SEEPEXs løsning så imponerende, at producenten helt og holdent skiftede til vores ekscentersnekkepumper.

BAGGRUND

Ved produktion af kosmetik baseret på definerede opskrifter transporterer pumper forskellige ingredienser til blandeenheden for at skabe den færdige shampoo eller de færdige hudplejeprodukter. Trykresistent måling og transport med lav pulsering af de viskøse ingredienser er vigtige faktorer i denne proces.

UDFORDRING

De tidligere anvendte membranpumper havde ikke en tilfredsstillende ydelse pga. flowhastigheder med høj pulsering med negativ påvirkning af præcis måling til følge.

Kosmetikproducenten ønskede en alternativ pumpeløsning, der garanterede både præcis måling og reducerede omkostninger. 

LØSNING

SEEPEX anbefalede en ekscentersnekkepumpe med lav pulsering fra BN-serien. Kunden var imponeret over pumpernes ydelse og indgik kontrakt med SEEPEX om udvikling af et generelt koncept, fra valg og størrelse til igangsætning, til hele anlægget.

SEEPEX LEVEREDE ET KOORDINERET, GENERELT KONCEPT OG INSTALLEREDE I ALT 18 PUMPER FRA BN-SERIEN MED FORSKELLIGE TRANSPORTKAPACITETER. DINE FORDELE: LAV PULSERING OG BESKEDEN, PRÆCIS VEDLIGEHOLDELSE.

FORDELE

SEEPEX-pumper kører pålideligt, måler præcist og sikrer nænsom håndtering af alle ingredienser – meget tilfredse kunder. Med få ord: Høj produktkvalitet der imponerer producenter og kunder på dette meget konkurrenceprægede marked og holder konkurrenter fra livet.

HAR DU BRUG FOR YDERLIGERE INFORMATIONER?

da-DK