{{recommendedBannerText}}

Spacer
{{recommendedRegLangFull}}
Denmark (DA)

Full-service-pakke til Londons kloaksystem

Tænk stort.

TRANSPORTPRODUKT

Slamtyper med forskellige tætheder og temperaturer

NØGLESPECIFIKATIONER

SKRÆDDERSYEDE PUMPELØSNINGER TIL STORBRITANNIENS NÆSTSTØRSTE ANLÆG TIL SPILDEVANDSBEHANDLING

Byggede N300-36-transportpumper på rekordtid, har en længde på 11 m og vejer 7 tons

Højpræcisionsdesign:
Fremstillet af et stykke
værkstedsstål på 1,7 tons med en præcision
ned til 0,2 mm, rotoren
er 6 m lang og
vejer 0,7 tons

Full-service-pakke

OMKOSTNINGSBESPARELSER

MINIMALT BEHOV FOR RESERVEDELE

Korte nedetider

 

Reducerede arbejdskraftomkostninger

Pumpe type

Thames Water driver et af Storbritanniens største anlæg til spildevandsbehandling i Vestlondon, og det behandler spildevand fra ca. 2,1 millioner indbyggere. Et anlæg af denne størrelse kræver både ekstraordinære pumper og ekstraordinær service. SEEPEX leverede begge dele.

BAGGRUND

Mogden-anlægget til spildevandsbehandling, oprindeligt bygget i 1930'erne, har været gennem store udvidelser gennem årtierne for at holde trit med den eksplosive befolkningstilvækst. Operatøren, Thames Water, har nu ændret det store anlæg til at anvende SEEPEX-pumper. Kunden havde brug for mere end blot udstyr og bad om en avanceret servicepakke samt sikring af optimal drift.

OPGAVE

Dette var ingen lille udfordring i betragtning af forskelligheden af de involverede slamtyper med forskellige tætheder og temperaturer. SEEPEX var nødt til at designe hver pumpe præcist til specifikke krav – spændende fra den lille doseringspumpe til flydende polymerer til de mange transportpumper til slambehandling. Pumper skulle også designes, så de kunne flytte 180 kubikmeter slam per time til slambehandlingsanlægget 16 km borte. Desuden var der særlige krav til sikring af glat og effektiv pumpedrift for at reducere nedetid og omkostninger.

LØSNING

De ekstraordinære SEEPEX N300-36-transportpumper blev igangsat og er milepæle inden for teknologisk udvikling ved at være de største ekscentersnekkepumper, der fandtes på daværende tidspunkt, både hvad angår længde og vægt.

VI BYGGEDE N300-36 PÅ BLOT 16 UGER. 30 MEDARBEJDERE FRA FORSKELLIGE AFDELINGER VAR INVOLVERET, OG ALLE DELTOG MED DERES VIDEN. DET VAR PÅ DEN MÅDE, VI UDFØRTE JOBBET PÅ REKORDTID!
JÖRG BRUNE
ENGINEERING, MANAGER GENERAL RESEARCH, SEEPEX GMBH

Siden igangsætning har SEEPEX udført månedlig full-service-inspektion og vedligeholdelse af pumperne, kontrol af tørkøring, overtryk, slid, drivkraft og effektivitet. Nøglen er udførelse af forebyggende vedligeholdelse, on site og om nødvendigt samme dag, inden der når at ske et nedbrud.

Succesen er tydelig: Nedetider på pumper på spildevandsanlægget er reduceret på drastisk vis. SEEPEX UK er nu ansvarlig for vedligeholdelse af i alt 68 ekscentersnekkepumper og maceratorer på Thames Waters anlæg og på det nærliggende Iver South-spildevandsbehandlingsanlæg, som befinder sig i Slough.

FORDELE

SEEPEX leverer ikke kun pumper i stort set alle dimensioner: Virksomheden er også meget serviceorienteret. Levering af full-service reducerer i stor udstrækning nedetider og omkostninger til reparation/udskiftning. 

BUNDLINJEN: BETYDELIGT LAVERE LEVETIDSOMKOSTNINGER.

HAR DU BRUG FOR YDERLIGERE INFORMATIONER?

da-DK