{{recommendedBannerText}}

Spacer
{{recommendedRegLangFull}}
Denmark (DA)

KOMPLET SYSTEM TIL TRANSPORT OG TØMNING AF GRØNT AFFALD

TRANSPORTPRODUKT

Behandling af frugt- og grøntsalgsaffald

NØGLESPECIFIKATIONER

ENKELT SYSTEM TIL TRANSPORT OG MAKULERING

Forbedret hygiejne

 

In-line-afvandingsenhed

OMKOSTNINGSBESPARELSER

FORØGET PRODUKTIVITET

Reduceret krav til reservedele

 

Reducerede omkostninger til affaldstransport

Pumpe type

Frugter, grøntsager og salat: Produktionen af plantebaserede fødevareprodukter medfører store mængder af grønt affald. For en global spiller inden for fødevareproduktion i Storbritannien er dette ikke længere et problem, fordi SEEPEX leverede et komplet system til affaldstransport og dræning.

BAGGRUND

Levering af høstede frugter og grøntsager til supermarkeder kræver utallige behandlingstrin, inklusive rengøring, håndsortering, portionsopdeling og pakning. Dette producerer en stor mængde affald, der skal opsamles i containere og bortskaffes dagligt.

OPGAVE

Denne store fødevareproducent anvendte tidligere to affaldstransportsystemer, der medførte procesforsinkelser og nedetider.

Det første system kombinerede en ekscentersnekkepumpe med en åben tragt og en dobbeltakslet skæreenhed med lav hastighed. Der opstod hyppige stop i maceratorindgangen, som medførte produktionsstop og nedetid.Det andet system med en skruekompressor og transportbånd til større gennemløb var besværligt at rengøre og overholdt næppe alle krav til hygiejnen.

DA VI FØRSTE GANG GIK GENNEM ANLÆGGET FOR AT SE PÅ DET, TÆNKTE VI “DER MÅ VÆRE EN MERE EFFEKTIV OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV MÅDE.” DERFOR UDVIKLEDE VI EN LØSNING.
PETER MCGARIAN
MANAGING DIRECTOR, SEEPEX UK LTD.

LØSNING

Løsningen: Et nøglefærdigt system designet, leveret, installeret og igangsat af SEEPEX udfører affaldstransport og afvanding.

Hjertet i det nye system er to pumper fra SEEPEXs BTM-serie med en åben tragt, snekke og integrerede klinger. Et særligt tragt- og snekkedesign beskytter klingerne og statoren mod beskadigelse fra sten. Tunge, faste stoffer synker til bunden i den integrerede tørstofseparator, mens planteaffald flyder oven på og pumpes til det næste behandlingstrin.

De to pumper flytter det trævlede affald til den samme rørledning og sender det gennem en særligt designet afvandingssektion. Det komprimerede og afvandede materiale komposteres, mens vandet ledes til spildevandssystemet.

FORDELE

Det betyder: Affaldsafvanding og komprimering reducerer i stort omfang transportomkostningerne, det lukkede system forbedrer hygiejnen, og effektiv pumpebeskyttelse reducerer omkostninger til reservedele.

Igen har SEEPEX vist, hvordan kundetilpassede pumpesystemer kan eliminere driftsproblemer. Kunden kan glæde sig over et problemfrit, kørende system, der har reduceret nedetid i produktionen og reservedelsomkostninger drastisk.

BETYDELIGT LAVERE OMKOSTNINGER FORBEDRER PÅ AFGØRENDE VIS DERES KONKURRENCEEVNE PÅ DET MEGET KONKURRENCEPRÆGEDE FØDEVAREMARKED.

HAR DU BRUG FOR YDERLIGERE INFORMATIONER?

da-DK