Denmark (DA)

Produktion af grøn energi

Effektive anlæg - højt gasudbytte

Biogasproduktion er først og fremmest inden for landbrugs- og miljøsektoren blevet et accepteret alternativ til fossile brændstoffer. Der kan produceres energi fra en række forskellige kilder, herunder specifikt dyrkede afgrøder og fødevareaffald. Økonomisk succes gennem et højt gasudbytte understøttes til dels af, at der er installeret afprøvet og testet udstyr

Langvarig erfaring

Vores progressive hulrumspumper og maceratorer er blevet brugt med succes i mange år til at hjælpe med biogasproduktion i en lang række forskellige applikationer. Disse anvendelser omfatter pumpning og opblødning af råvarer som f.eks. madaffald, pumpning af flydende fraktioner som f.eks. gødning, gylle og gødningsvæske og kan også bruges til effektivt at blande disse produkter sammen før pumpning til den næste del af processen.

BTEX-pumperne fra vores T-serie af åbne tragtpumper er designet med kraftige komponenter specielt til de mest krævende opgaver og bruges til at blande og overføre en bred vifte af produkter som en homogen biomasse. Eventuelle større partikler kan hakkes og konditioneres af vores Macerators før pumpen for at sikre, at den ønskede partikelstørrelse opnås.

Progressive hulrumspumper er ideelle til at fungere i et lukket rørsystem, hvilket sikrer minimal spild af produkt, reducerer risikoen for at glide og snuble og reducerer uønsket lugtgener

SEEPEX - Produkter inden for biogasindustrien

Transportion af substratet

Fodring af rådnetankene fra substrat-siloerne eller gæringsgraven.

Konditionering af biomasse

Grove og fiberholdige substrater hakkes og konditioneres af maceratorer for at sikre, at de er lette at pumpe.

Tømning af siloer

Pumper med åben tragt tømmer lagertanke, der indeholder majs, raps, roer eller madaffald samt slam og fækalieslam.

Pumper med åben tragt, standardpumper og maceratorer hakker, behandler og overfører pålideligt en lang række produkter, herunder roer, ensilage og majs, til gæringstankene.

HAR DU BRUG FOR YDERLIGERE INFORMATIONER?

da-DK