Dark to light blue gradient background with white dots - smaller

Arbejder kontinuerligt for miljøet.

Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO) fra Merrillville, Indiana, leverer energi til mere end 821.000 naturgas- og 468.000 elkunder. Et af virksomhedens primære mål er at forbedre luftkvaliteten: Siden 1990 har NIPSCO investeret mere end 350 millioner dollars, og det er lykkedes at reducere udslip med 70 %. Samme år begyndte NIPSCO at efterleve “Clean Air Act” – strenge standarder for forbrændingsgas.

Baggrund

Det ambitiøse mål: Udslippene fra det nye anlæg i Chesterton, Indiana skulle følge standarderne for forbrændingsgas, også for svovlgasudslip (SOx). Kunden havde andre udfordrende krav: Et minimum af investeringer, økonomisk drift, ingen afbrydelser i strømproduktionen, lave levetidsomkostninger og høj rentabilitet. Det er i sig selv svært nok, men så stødte designteknikerne hos Pure Air Products, en kontrahent, på yderligere tekniske barrierer. Teknikerne vidste, at SEEPEX-pumper kunne håndtere disse forhindringer og anbefalede at involvere vores eksperter.

Udfordring

Ved strømproduktion baseret på fossile brændstoffer, som f.eks. fede kul, brunkul og råolie, frigives der store mængder af svovldioxid. Anlægget til afsvovlning af forbrændingsgas fjerner svovlforbindelser fra forbrændingsgas, der emitteres af kraftværker. Dette foregår generelt via kalkskrubning, som derefter oxideres for at danne gips.

Denne proces stiller særlige krav:

  • Transport af gipsslam med høj tæthed til dræn- eller centrifugeringstanke.
  • Transport af filtratmæsk fra centrifugen til anlægget til spildevandsbehandling hvor det bearbejdes yderligere til kager.
En virkelig udfordring: Gipsslam og mæsk er begge ekstremt slibende og har uberegnelige tætheder. Og så er der den kontinuerlige 24/7-drift. Men det er ikke noget problem for vores pumper!
David Heigl
Sales Manager – North and South America, SEEPEX Inc.

Løsning

SEEPEX leverede forskellige pumper: En BN 70-6L-pumpe i blokdesign til gipsslammet og tre pumper hver fra NS 17-6L- og 26-6L-serierne med en frilagt aksel til filtratmæsken. Pumpehusene er coated indvendigt, og alle roterende dele er fremstillet af rustfrit stål, mens rotor- og statorgeometrien i 6L tilbyder forøget volumetrisk og mekanisk effektivitet. For at forøge statorens levetid er pumperne forsynet med efterspændingsanordninger.

Fordele

SEEPEX-pumperne fungerer problemfrit 24/7 og stort set uden vedligeholdelse, også med det variable indhold af tørstof. De krav, NIPSCO oprindeligt stillede, blev helt og holdent opfyldt.