Rows of happy pink pigs

Langtidsvækst

Vis undernavigation

Transportprodukt

Fodermæsk

Nøglespecifikationer

100 % trykstabilitet over lange afstande

100 % målenøjagtighed

Omkostningsbesparelser

Lave vedligeholdelsesomkostninger

Voksende forretninger, hård konkurrence, stort prispres og øgede udstyrskrav – disse faktorer påvirker alle markeder, men lægger tydeligt pres på landbruget, specielt inden for svinefodring. Når det drejer sig om behandling af foder, er der en afgørende, konkurrencemæssig omkostningsfaktor.

Baggrund

Siden 1950'erne er flere landbrugsvirksomheder hvert år blevet opgraderet og udvidet ved at følge mottoet “Dyrk eller giv op”. En førende svineproducent valgte helt klar at “dyrke” og skiftede til SEEPEX for omkostningsbesparende, innovative løsninger til svinefodring.

Udfordring

Blandesystemer rører malet eller valset korn til en ensartet, viskøs mæsk. Mæsken transporteres herefter i rørledninger til spredte svinefodringsanlæg. Jo fjernere steder, jo længere rørledninger, jo større driftskrav til pumperne.

Løsning

SEEPEX installerede som start en testpumpe fra BN-serien. Ydelsen imponerende hele vejen rundt. 

Fordelene: Præcis måling af fodermængder, trykstabil pumpning af den viskøse fodermæsk over lange afstande, nem rengøring og beskeden vedligeholdelse.

Fordele

Efter nogle få år er der igangsat flere hundrede SEEPEX-pumper, og de kører pålideligt og problemfrit. Landmændene har sparet masser af penge siden installation af deres første SEEPEX-pumpe.

Det gode forhold mellem pris og ydelse, garanteret af SEEPEX-deles bemærkelsesværdige holdbarhed, fortsætter med at sikre kundetilfredshed i de kommende år.