Wastewater facility with SEEPEX pumps throughout

Afvanding af slam

Vis undernavigation

Efter behandling af slammet reduceres mængden af slam vha. afvanding. Polymer tilsættes, og frit vand fjernes ved hjælp af mekaniske metoder, som f.eks. båndpressere, centrifuger, filterpressere eller andre afvandingsenheder. Der opnås et tørt, fast indhold på 18-45 %.

Slammets fysiske karakteristika kan variere betydeligt, og det er derfor vigtigt, at det valgte system til håndtering af det afvandede slam har fleksibiliteten til at håndtere disse krav.

Vores løsning

SEEPEX-pumper, -maceratorer og -kontrolsystemer spiller en vigtig rolle i processerne til afvanding af spildevandsslammet.

SEEPEX Smart Conveying Technology (SCT) har bevist sit værd ved talrige anvendelser i miljøbranchen. Denne intelligente, patenterede teknologi forbedrer hele levetidsomkostningen markant pga. letheden ved udskiftning af dele og rydning af blokader og ved at kunne genetablere pumpeeffektiviteten på grund af en indbygget efterspændingsanordning til statoren.

Eksempler på anvendelse:

Spildevandskunder udnytter i særlig høj grad SEEPEXs teknologi og vores eksperters viden:

  • Årtiers erfaring med transport af afvandet slam – også over lange afstande
  • Der findes individuelle løsninger til et meget stort udvalg af processer
  • Økonomiske pumpeløsninger til håndtering af afvandet slam

SEEPEX er specialiseret i håndtering af meget viskøse, ikke-flydende produkter og i at finde en økonomisk løsning til de mest udfordrende anvendelser.