Rows of blue barrels stacked three high

Måling af kemiske additiver

Vis undernavigation

Der anvendes forskellige kemikalier ved behandlingen af drikkevandet for at forbedre vandkvaliteten. Hver vandkilde er unik, så hver kommune skal finde den optimale kombination af kemikalier til behandling. 

Vores løsning

SEEPEX-pumper anvendes med succes til nøjagtig måling/dosering af de kemikalier, der er nødvendige i de forskellige trin i behandlingen. SEEPEX-teknikere afstemmer den kemiske kompatibilitet med alle vædede dele med karakteristikaene hos kemikaliet, der skal transporteres.

  • NSF Std 61- og WRAS-certificerede pumper
  • Lav pulsering – intet behov for pulseringsdæmpere
  • Ingen damplommer
  • Ingen kontrolventiler der skal rengøres eller udskiftes
  • Nøjagtigt og repeterbart flow
  • Selvspændende
  • Kontroller der passer til individuelle krav