Wastewater facility using SEEPEX pumps

Avanceret forrådnelse

Vis undernavigation

Anaerobisk forrådnelse er en velkendt proces til nedbrydning af organiske substanser og biogasproduktion. Avanceret forrådnelse vha. termisk hydrolyse intensiverer forrådnelsen af slammet ved at forbedre nedbrydningen markant. Det medfører højere biogasproduktion, en højere grad af sterilisation, og mængden af produceret slam efter afvanding reduceres. Men den termiske hydrolyseproces ændrer slammets egenskaber og stiller betydelige krav til pumpen og materialerne.

Vores løsning

SEEPEX udvikler skræddersyede systemer for at overholde de høje krav i denne type af procesteknologi. 

Eksempler på anvendelse:

  • BTHE- seriens åbne tragtpumper blander afvandet slam til påfyldning af et termisk hydrolysesystem.
  • BN-seriens pumper transporterer varmt slam fra makuleringsanlægget til hydrolysereaktoren og rådnetanken.
  • BTHE-seriens åbne tragtpumper transporterer “klasse A-slam”, der overholder USA-retningslinjer om patogen udryddelse.

SEEPEX-pumper og -kontrolsystemer skiller sig ud med deres mange fordele:

  • Elastomer-modstandsdygtighed over for varmt, hydroliseret slam
  • Transporterer slam med et højt indhold af tørt, fast stof eller høj viskositet over lange afstande
  • Effektiv blanding af afvandet slam til den korrekte tørstofindholdsprocent til videre behandling
  • Transporterer afvandet slam i et helt lukket system

Når et pumpedesign skal fungere under ekstreme procesforhold, er SEEPEX det rigtige valg.