Wastewater plant proud to use SEEPEX

Behandling af spildevand og slam

Vis undernavigation

SEEPEX-pumper anvendes i stor udstrækning ved behandling af kommunalt og industrielt spildevand og slam. Udviklingen af nye teknologier til behandling af slam, som reducerer mængden af slutproduktet, mens forbedring af kvaliteten for bortskaffelse samt produktion af vedvarende energi, ændrer branchens karakter. Med få ord: Det er vigtigt at finde den økonomisk optimale, banebrydende løsning.

Vores løsning

SEEPEX-ekscentersnekkepumper og -maceratorer tilbyder de bedste transportløsninger inden for alle områder mht. bortskaffelse af spildevand og behandling af slam. 

SEEPEX Smart Conveying Technology (SCT) har bevist sit værd ved talrige anvendelser i miljøbranchen. Denne intelligente, patenterede teknologi forbedrer hele levetidsomkostningen markant pga. letheden ved udskiftning af dele og rydning af blokader og ved at kunne genetablere pumpeeffektiviteten på grund af en indbygget efterspændingsanordning til statoren.

Eksempler på anvendelse:

  • BN-seriens pumper transporterer primært og sekundært slam til fortyknings- og afvandingsenheden.
  • BN-, BTQ- og BT- seriens pumper transporterer det fortykkede slam til rådnetanken.
  • T-seriens pumper til tilbageblanding af afvandet slam til en fortykket slam til videre behandling.
  • T-seriens pumper og tilhørende kontroller til håndtering af afvandet slam
  • M-seriens maceratorer makulerer de faste og fibrøse komponenter, man ofte støder på i denne branche.

 

SEEPEX-pumper tilbyder afgørende fordele for hvert behandlingstrin:

  • Kort pumpedesign
  • Lave krav til vedligeholdelse
  • Lave driftsomkostninger
  • Omfattende services

 

Med SEEPEX-teknologi pumpes slammet effektivt til fortyknings- og afvandingsmaskiner og det klargøres optimlat til videre behandling, som f.eks. tørring, forbrænding, termisk hydrolyse eller biogasfremstilling.

sludge treatment process animation with SEEPEX pumps.