Wastewater facility using SEEPEX pumps

Måling af kemiske additiver

Vis undernavigation

Organiske og uorganiske additiver tilsættes for af fremkalde forskellige biologiske og mekaniske processer ved behandlingen af spildevand. Det er vigtigt med nøjagtig måling og høje sikkerhedsgrader, ikke mindst ved arbejde med viskøse, ætsende og slibende additiver.

Vores løsning

SEEPEX-pumper er særdeles velegnede til kemisk dosering på grund af deres karakteristika for

 • Pulseringsfrit flow
 • Lineær nøjagtighed +/- 1 %
 • Flowkontrol proportional med motorhastighed
 • Nem kalibrering og vedligeholdelse
 • Damplommer er ikke et problem
 • Håndtering af slibende og ætsende kemikalier med høj og lav viskositet
 • Dosering i vandstrømme
 • Intelligent, programmerbar drevteknologi

 

Eksempler på anvendelse:

 • MD/MDF- seriens pumper transporterer og måler flokkuleringsmidler, f.eks. syntetisk polymer eller copolymer og ferrisalte, der forbedrer adskillelsen af spildevandsslam.
 • BN-/MD-seriens pumper måler blegning af hensyn til desinfektion.
 • BN-seriens pumper måler kemikalier for pH-korrektion, f.eks. kalkmælk

 

SEEPEX-pumper beviser deres overlegenhed i alle slambehandlingsprocesser, ikke mindst når der tilsættes kemiske additiver.

Animation of a pump process in chemical metering applications