Treatment pool at a wasterwater facility

Slamblanding

Vis undernavigation

Slamhåndterings- og -behandlingscentre kan behandle både “eget” og importeret afvandet slam. Dette slam kan opbevares i såvel underjordiske som overjordiske siloer. Om nødvendigt kan der udføres tilbageblanding af slammet til det korrekte råmateriale.

Vores løsning

SEEPEX-pumper transporterer og blander slam fra forskellige kilder, uanset deres oprindelige indhold af tørt, fast stof. Vores pumpers blandings- og doseringsmuligheder tilbyder flere behandlingsmuligheder for slammet samt indstilling af den ønskede mængde af tørt, fast indhold.

 

Eksempler på anvendelse:

  • BTHE- seriens pumper transporterer slam med et tørt, fast indhold på 18-35 % til midlertidig oplagring.
  • BTE- og BTES- seriens pumper tilbageblander afvandet slam til en fortykket slam til den korrekte koncentration af tørt, fast indhold til yderligere behandling.
  • SEEPEX SCT-pumper pumper flydende slam til SEEPEX-blandingspumpen.
  • Kontrolsystemerne i CO-produktgruppen overvåger injektionen i grænselag, tragtniveauet og trykkontrollen og/eller enheden til beskyttelse mod tørkøring (TSE).

 

SEEPEX-transportløsninger tilbyder specifikke fordele ved slamblanding:

  • Transporterer slam med et højt indhold af tørt, fast stof
  • Konstant flowhastighed, også over lange afstande
  • Behandler meget viskøst slam
  • Avanceret teknologi med indføringssnekke
  • Anvendelsesspecifik tilpasning af den åbne tragt og pumper

 

SEEPEX tilbyder den rigtige løsning til ethvert krav vedr. slamblanding.