Prosperous SEEPEX wastewater facility customer

Slamtørring og -forbrænding

Vis undernavigation

Termisk tørring fjerner vand fra slammet og reducerer dets volumen. Efter tørring kan slammet komprimeres til piller til forbrænding til energiproduktion eller anvendes som gødningsmiddel.

Slamtørrings- og -forbrændingscentre kan også behandle slam fra eksterne kilder. Afhængigt af kilden kan det importerede slam være råt, biologisk, blandet eller forrådnet. Som følge heraf står pumpesystemerne over for besværlige og forskellige krav.

Vores løsning

SEEPEX tilbyder pumpesystemer til slamkager, og som er designet til perfekt integration med enhver specifik anvendelse. 

 

Eksempler på anvendelse:

  • BTHE-, BTE- eller BTI- seriens pumper transporterer afvandet eller importeret slam til siloer til midlertidig oplagring.
  • BTES- eller BTEI- seriens pumper transporterer afvandet slam fra siloer og det midlertidige oplagringssted til tørremaskiner eller forbrændingsanlæg.

 

SEEPEX-transportsystemer tilbyder afgørende fordele:

  • Kontinuerlig påfyldning af forbrændingsanlægget eller tørremaskinen med mindst mulig pulsering
  • Fleksibel tilpasning af den åbne tragt på siloen eller udtømningssiloen
  • BTEI-seriens pumper med en lagringstragt erstatter en separat oplagringsfacilitet og sparer plads på virksomheden

 

SEEPEX-pumper og -kontrolsystemer kan tilpasses forskellige krav hos centre til behandling af slam.

Sludge drying process animation