Petrochemical facility using SEEPEX pumps at night

Håndtering af borevæsker og boreaffald

Vis undernavigation

Boreaffald og mudder spiller en vigtig rolle ved kontrol med og stabilisering af boredriften, disse pumpes i brøndboringen. Det returnerede boremudder indeholder meddrivende affald, og før det kan returneres i muddersystemet, skal disse faste stoffer separeres. Håndtering af dette meget forurenede boremudder kræver en solidt konstrueret pumpe.

Vores løsning

SEEPEX-ekscentersnekkepumper er med succes og på driftssikker vis blevet brugt i årevis til håndtering af borevæsker og boreaffald. 

 

Eksempler på anvendelse:

  • BN/NS/N-serien transporterer vandbaserede borevæsker med tilsatte smøremidler uden problemer
  • BN/NS/N-serien anvendes til at påfylde dekanteringscentrifuger med boremudder indeholdende fint affald
  • BN/NS/N-serien anvendes til rengøring af mudderudgravninger
  • BTE-serien anvendes til at transportere boremudder og -affald til vertikalt skærende tørremaskiner
  • MD/BN-serien anvendes til håndtering af flokkulenter

 

Sammenlignet med andre systemer tilbyder SEEPEX-pumper betydelige omkostningsbesparelser ved håndtering af borevæsker ved anvendelser til håndtering af boreaffald, og din konkurrencemæssige fordel forbedres.

<div/>