Night view of a well lit petrochemical facility successful with SEEPEX

Flerfasepumpning

Vis undernavigation

Ved flerfasepumpning transporteres faste stoffer, væsker og gas fra brøndstedet til en behandlingsstation gennem en enkelt rørledning uden separation.

Vores løsning

SEEPEX-ekscentersnekkepumper til flerfasepumpning håndterer væsker med en gasydelse på op til 99 % med minimalt teknisk tilbehør. De roterende dele, rotoren og statoren samt materialerne i SEEPEX-pumper, tilpasses til hver enkelt anvendelse. Som resultat heraf forhindres overophedning af statoren, og pumpen fungerer problemfrit med optimal hastighed i forhold til gasvolumenandelen. 

 

SEEPEX-pumper tilbyder en lang række fordele ved flerfasepumpning:

  • Pumpning med høje gas/væske-forhold
  • Håndtering af højt sandindhold
  • Transport af meget viskøse væsker
  • Nem håndtering af gaslommer
  • Kompakt design
  • Lave driftshastigheder
  • Lave investeringsomkostninger
  • Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
  • Fuldt automatiserede kontrolsystemer
  • Serie- og paralleldrift

 

SEEPEX-flerfasepumper håndterer differenstryk op til 20 bar (300 PSI) og flowhastigheder op til 100.000 tønder pr. dag. De er et rentabelt og meget effektivt alternativ til separationssystemer.