Petrochemical facility

Flerfasepumpning

Vis undernavigation

Ved flerfasepumpning transporteres faste stoffer, væsker og gas fra brøndstedet til en behandlingsstation gennem en enkelt rørledning uden separation.

Vores løsning

SEEPEX-ekscentersnekkepumper til flerfasepumpning håndterer væsker med en gasydelse på op til 99 % med minimalt teknisk tilbehør. De roterende dele, rotoren og statoren samt materialerne i SEEPEX-pumper, tilpasses til hver enkelt anvendelse. Som resultat heraf forhindres overophedning af statoren, og pumpen fungerer problemfrit med optimal hastighed i forhold til gasvolumenandelen. 

 

SEEPEX-pumper tilbyder en lang række fordele ved flerfasepumpning:

  • Pumpning med høje gas/væske-forhold
  • Håndtering af højt sandindhold
  • Transport af meget viskøse væsker
  • Nem håndtering af gaslommer
  • Kompakt design
  • Lave driftshastigheder
  • Lave investeringsomkostninger
  • Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
  • Fuldt automatiserede kontrolsystemer
  • Serie- og paralleldrift

 

SEEPEX-flerfasepumper håndterer differenstryk op til 20 bar (300 PSI) og flowhastigheder op til 100.000 tønder pr. dag. De er et rentabelt og meget effektivt alternativ til separationssystemer.