Rows of red sausage hanging at a meat plant

Fjerkræ- og kødforarbejdning

Vis undernavigation

Håndteringen af fjerkræ, kød og de færdige produkter er reguleret stramt af en række love og hygiejnebestemmelser, så kun hygiejnisk sikkert kød når frem til forbrugerne. Bortskaffelsen af organisk affald er også omfattet af strenge bestemmelser.

Forarbejdningsmetoderne for disse grundlæggende ingredienser skaber betydelige mængder af affald og biprodukter, der også er omfattet af bestemmelser vedr. bortskaffelse.

Vores løsning

Hygiejniske SEEPEX-pumper til fødevarebranchen overholder kravene for transport af kød og hakket kød med nænsom håndtering, der sikrer, at produktkvalitet og integritet bevares.  Ved brug af vores specialdesign kan store partikelstørrelser, inklusive hele kyllingebryster, hvis det ønskes, håndteres uden beskadigelse.

  • Vores pumper er designet til CIP (Clean in Place) og SIP (Sterilise in Place).
  • De overholder kravene i US 3-A Sanitary Standards.
  • De er designet i overensstemmelse med EHEDG-retningslinjerne.
  • Vædet produkt, ikke-metaldele overholder FDA CFR 21 § 177.2600

SEEPEX-pumper er ideelle til at transportere biprodukter (blod, indvolde, skind, hoveder eller andre kropsdele) fra forarbejdningen bort fra produktionsområderne. 

Pumper i BTM-serien, med integreret skæreenhed,   hakker og pumper i en enkelt arbejdsgang. Hele fjerkrækroppe, som f.eks. døde kyllinger eller kyllinger uden for specifikationen, kan sågar behandles på denne måde.  Ved at anvende pumper med lukket rørføring sikres, at mulige forurenende stoffer fjernes, og at høje hygiejnestandarder overholdes.

SEEPEX-maceratorer hakker forskellige slags affald særlig fint. Faste dele, som f.eks. små ben eller brusk, bliver endda en del af flowet i pumpeprocessen.

Behandling af biprodukter og affald på denne måde sørger for

  • Biosikring og overholdelse af relevante bestemmelser vedr. affaldsbortskaffelse
  • Reduceret affaldsmængde
  • Energibesparelser sammenlignet med alternative systemer
  • Reducerede arbejdskraftomkostninger