Well water fields of green produce

Frugt- og grøntsagsbehandling

Vis undernavigation

Behandlingen af frugt og grøntsager kræver pumpeteknologi designet til specifikke opgaver. Det er vigtigt, at:

  • næringsstofferne i frugterne og grøntsagerne behandles så nænsomt som muligt
  • der produceres specifikke partikelstørrelser til behandling
  • grønt affald håndteres hygiejnisk og økonomisk

Vores løsning

SEEPEX har udviklet et koncept til transport og blødgøring af frugter og grøntsager. Æbler, jordbær, gulerødder, løg og meget andet hakkes hygiejnisk og pumpes i et lukket system med mindst mulig oxygeneksponering.

Hygiejniske SEEPEX-pumper transporterer omhyggeligt pulp og juice til videre behandlingstrin

Klargøring af frugter og grøntsager til spiseklare produkter skaber betydelige mængder af organisk affald. SEEPEX-teknologi kan fjerne dette i lukkede systemer direkte fra behandlingsområder.

  • Alle typer af affald kan behandles – inklusive frugter med sten
  • Hygiejnisk affaldsfjernelse fra områder med stor forsigtighed
  • Energi- og arbejdskraftbesparelser sammenlignet med alternative systemer
  • Affaldsmængden kan reduceres med op til to tredjedele
  • Besparelse på omkostninger til bortskaffelse

Hygiejnisk, nænsom og effektiv, fra indtag til fjernelse af affald: SEEPEX-pumper er yderst velegnede til behandling af frugter og grøntsager.

Fruit and vegetable animation of SEEPEX pumps at work.