Wastewater treatment facility

Efterbehandling af slam

Vis undernavigation

Ulæsket kalk (CaO) forbedrer de kemiske og fysiske egenskaber ved afvandet slam, så det kan anvendes igen i landbruget. Ulæsket kalk starter en exotermisk reaktion, der yderligere reducerer slammets fugtindhold og forøger dets temperatur og pH-værdi og på denne måde reducerer dets smitstoffer. 

Vores løsning

Et lukket SEEPEX-system tilbyder en sikker og effektiv metode til tilsætning af ulæsket kalk til slammet uden at slippe dårlig lugt fri.

 

Eksempler på anvendelse:

  • BTI-seriens pumper med et målesystem tilsætter den ønskede mængde ulæsket kalk.
  • SLCO-kontrol overvåger og regulerer pumpen under efterbehandling af slammet.

 

SEEPEX-transportteknologi tilbyder afgørende fordele ved efterbehandling af slammet:

  • Optimal måling af additiver i tre trin: Med brobrydervinger, indføringssnekke og transportelementer
  • Blander og transporterer det behandlede slam i et lukket system
  • Transporterer slam med et højt indhold af tørstof over lange afstande
  • Fuldautomatisk kontrolsystem
  • Anvendelsesspecifik tilpasning af den åbne tragt og pumper
  • Lavere investering og driftsomkostninger sammenlignet med mekaniske transportsystemer

 


SEEPEX-pumper optimerer slammet til anvendelse i landbrug og sikrer sterilisation og langtidsstabilisering gennem en optimal reaktion mellem additivet og slammet.