[Translate to Danish:] Digital Solutions Logo

Digital Solutions

Pumpeteknologi 4.0: Mere effektivt. Hurtigere. Sikrere.

Digitalisering forvandler produkter. Den individuelle ekscentersnekkepumpe bliver til en intelligent enhed i et forbundet system af smarte produkter, services og processer. Som en del af dette system åbner den op for et uanet potentiale for fremtiden inden for produktivitet.

SEEPEX driver konsekvent den digitale transformation af pumpeteknologien fremad med Digital Solutions, et modulopbygget system, der muliggør forbindelse, styring og overvågning af pumper. For optimerede processer, maksimal tilgængelighed og reducerede inspektions- og vedligeholdelsesomkostninger. Opdag mulighederne.

CONNECTED SERVICES

Overvågning. Analyse. Administration.

Fysisk på stedet, digitalt i clouden: Cloudplatformen SEEPEX Connected Services kombinerer indsamling og analyse af pumpedata. Hav adgang til driftsdata som f.eks. temperatur eller tryk hvor som helst og når som helst. Forskellige overvågningsmuligheder bidrager til, at potentielle beskadigelser opdages tidligt. Dette øger anlæggenes tilgængelighed og produktivitet.

PUMP MONITOR

Det fulde overblik

SEEPEX Pump Monitor overvåger ekscentersnekkepumpen – 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Med den største præcision og pålidelighed måler den individuelt indstillede procesværdier som temperatur, gennemstrømning og tryk og registrerer alle procesdata. Det betyder, at operatøren til enhver tid kan se pumpeprocessens status. Pump Monitor leverer også dataene til SEEPEX Connected Services – det bedste grundlag for en optimering af driftsomkostningerne.

SERVICE APPS

Direkte forbindelse med SEEPEX

Altid tilgængelige og klar med hurtig hjælp, når det gælder: Serviceapps fra SEEPEX forvandler din smartphone eller tablet til din personlige servicecentral – med teknisk support af høj kvalitet, hurtig anskaffelse af reservedele og vigtige oplysninger til effektiv og papirløs pumpevedligeholdelse.

INTELLIGENT PRODUCTS

Smart styring med innovativ teknik

Skræddersyede digitale styringsløsninger forvandler en højtydende pumpe til et intelligent produkt, f.eks. SEEPEX Controls til anvendelser som filterpresseforsyning eller behandling af spildevandsslam. Dertil hører også intelligente totalløsninger, såkaldte Package Units som Smart Air Injection og Smart Dosing Pump. Sensorteknologi, aktuatorsystemer, styring, rørføring og software er alle sammen inkluderet. Ganske nemt at integrere – som en plug-and-play-løsning.