ADVANCED ANALYTICS

Procesoptimering

Med funktionen Advanced Analytics kan brugerspecifikke beregninger og komplekse sammenhænge og mønstre blive afdækket. Det gør det muligt at opdage afvigelser og potentiale for optimeringer. Analyser munder ud i procesoptimeringer og åbner op for helt nye handlespillerum. Dette gør Predictive Maintenance håndgribeligt. Du kan planlægge omkostninger for reservedele og rettidigt bestille sliddele.

Præcis

Formelredigeringsprogram

Redigeringsprogrammet gør det muligt at lagre individuelle formler til beregning af parametre.

Energieffektiv

Datasammenligning

Datasammenligning med pumpens karakteristiske kurve: Denne kan ganske enkelt integreres som måleværdi og kombineres med andre måledata. Med disse resultater kan pumpen indstilles optimalt, og man kan f.eks. reducere energiforbruget eller øge gennemstrømningsmængden.

Tidlig detektering

Ydelsesanalyse

Ydelsesanalyser via direkte sammenligning af de indstillede og faktiske værdier for optimering af pumpedriften. Præstationsnedgange bliver også hurtigt opdaget og analyseret. Der kan hurtigt træffes foranstaltninger for at modvirke præstationsnedgangen.

Procesanalyse

Processpecifikke analyser baseret på pumpedata danner grundlag for ændringer i den samlede proces.

Detektering af afvigelser

Detektering af afvigelser gennem registrering af mønstre gør brugeren opmærksom på mærkværdigheder i pumpen eller processen. På den måde kan afvigelser hurtigt blive opdaget, og skader kan blive undgået.

Predictive Maintenance

Predictive Maintenance gennem overvågning af slid muliggør rettidig udskiftning af sliddele og en forbedret vedligeholdelsesplanlægning samt kortere nedetider.

Sikker

REDUNDANS

Redundante servere og krypteret dataoverførsel tjener til at beskytte dataene i clouden.

Funktioner

Remote Monitoring

Inkl. funktionerne i Managed Connectivity and Hosting
Pumpestyring
Dataindblik
Visning af livedata, historik og tendenser
Konfiguration af alarmer og advarsler

Advanced Analytics

Inkl. funktionerne i Managed Connectivity and Hosting
Inkl. funktionerne i Remote Monitoring
Formelredigeringsprogram
Datasammenligning
Ydelsesanalyser