REMOTE MONITORING

Forstå pumpen

Viden er grundlaget for kvalitet. Funktionen Remote Monitoring muliggør vurdering og analyse af de indsamlede driftsdata, hvilket giver en velfunderet forståelse af pumpens ydeevne. Det er en vigtig informationskilde til pumpeoptimering, især ved flere pumper på forskellige lokaliteter. For en mere effektiv pumpedrift.

Procesoptimeret

Overvågning

Visning af livedata, historik og tendenser giver et vigtigt indblik i den aktuelle og tidligere pumpeydelse og danner et databaseret grundlag for procesoptimeringer.

REPORTING

Regelmæssig rapportering til vurdering af pumpeydelsen og dokumentation til kvalitetssikring.

KPI-optimering

Definition og optimering af KPI'er for at sikre ensartet kvalitet i produktionen og pumpningen.

Sikker

Meddelelser

Alarmer og advarsler via push-meddelelser ved over- eller underskridelse af individuelt konfigurerbare tærskelværdier. Dette muliggør hurtig og målrettet respons og reducerer dermed nedetid.

System for tidlig varsling

Detektering af slid muliggør rettidig udskiftning af sliddele og reducerer omkostninger for reservedele.

Tidsbesparende

Pumpestyring

Pumpestyring på tværs af lokaliteter – alle forbundne enheder kan til enhver tid overvåges centralt.

Funktioner

Remote Monitoring

Inkl. Managed Connectivity and Hosting
Pumpestyring
Dataindblik
Visning af livedata, historik og tendenser
Konfiguration af alarmer og advarsler

Advanced Analytics

Inkl. Managed Connectivity and Hosting
Inkl. Remote Monitoring
Formelredigeringsprogram
Datasammenligning
Ydelsesanalyser