Kontrolsystemer LVCL

LVCL - Niveaukontrol

Altid på samme niveau

Optimering af transportprocesser og reduktion af pumpeslid: SEEPEX-niveaustyringen måler kontinuerligt produktniveauet ved hjælp af forskellige målemetoder og holder det på en foruddefineret værdi i tragten eller forsyningstanken ved at justere pumpehastigheden. SEEPEX-niveaukontrollen kan anvendes i forskellige strukturerede transportsystemer.

Industriel digital transformation, hvorfor tage springet?

Reducer dine samlede omkostninger ved ejerskab

Omkostningsbesparende

Maksimerer pumpens levetid gennem effektiv beskyttelse af pumpen og pumpekomponenterne

Optimal beskyttelse

Takket være afprøvede og testede beskyttelsesmekanismer mod tørløb og overtryk

Højtydende

Optimal pumpeydelse og pumpekapacitet takket være stabilt produktniveau

Energieffektiv

Ved at sikre et ensartet produktniveau i beholderen eller forsyningstanken

Kompatibel

Enkel integration i et processtyringssystem på et højere niveau