SDP - Smart doseringspumpe

Den intelligente 2-i-1-løsning

Unik på markedet: Smart Dosing Pump (SDP) med integreret styresystem er en intelligent doseringspumpe, der kombinerer de traditionelle fordele ved en progressiv kavitetspumpe med moderne, decentrale styringskoncepter.
Det kompakte procesmodul med styresystemet integreret direkte i pumpen er unikt og omfatter drivsystemet, den tilhørende SEEPEX-styresoftware, sensorer til bestemmelse af flowhastigheden og valgfrie sikkerhedsfunktioner.

Kapacitet
0,8–1.540 l/h
0,003–6,78 US gpm
Modtryk
48 bar
700 psi

Funktioner og fordele

Alsidige anvendelser

Enkel implementering af komplekse doserings- og doseringsopgaver i mange sektorer og applikationer

Plug-and-play

Komplet modulopbygget system bestående af pumpe, drivsystem, sensorer og styresoftware med forudindstillede standardværdier og gennemprøvede sikkerhedsfunktioner

Omkostningsbesparende

Takket være dosering med lav pulsering og høj gentagelsesnøjagtighed

Individuelle monteringsmuligheder

Stort udvalg af pumpekapacitet takket være det modulære system

Ressourcebesparende

Realisering af korte doseringstider med samtidig ressourceeffektiv udnyttelse af råmaterialer

Kompatibel

Enkel integration i et processtyringssystem på et højere niveau

Teknologier, tilbehør og muligheder

Tætningsbarrieresystem

Denne enhed beskytter akseltætningen ved selektivt at tilføre barrierevæske. Kan også fås med flowmåler efter anmodning.

Flervirkende mekanisk tætning

Mekaniske tætninger anbragt i en række. Fås i "back-to-back"-, "face-to-face"- eller "tandem"-rækkefølge.

Enkeltvirkende mekanisk tætning

Universel standard mekanisk pakning til dosering, fødevareapplikationer og halvdyppede pumper til tætning af indstiksakslen i sugehuset eller tragten.

Flowmåler

For eksempel: Elektromagnetisk flowmåler til måling af flowmængden. Alternativ til hastighedsmåling på motorakslen. Kan fås som ekstraudstyr.

Tryksensor

Til måling af lavt- og overtryk i tilførsels- og afløbsrørledninger. Kan fås som ekstraudstyr.

Beskyttelsesanordning mod tørløb (TSE)

Beskytter mod skader på statoren ved tørløb. Kan fås som ekstraudstyr.

Drev med impulsgenerator på motorakslen

Alternativt til flowmåling kan flowhastigheden bestemmes ved hjælp af motorakslens omdrejninger.

Intelligent frekvensomformer

Frekvensomformer med integreret PLC-funktionalitet. Den SEEPEX-specifikke styresoftware er optimeret til brug med SEEPEX-doseringspumper og kan parametreres af kunden og tilpasses til den specifikke applikation.