BTM-serie

BTM-serie

Pumperne i BTM-serien har en integreret makulatorenhed i kompressionszonen, der muliggør nem behandling i efterfølgende processer.

Drev og grundplader Tilbehør Akseltætninger

Medier der skal transporteres

 • Til produkter med store stykker af frugter og grøntsager

Egenskaber

 • Transportkapacitet: 0,25 m³/t. - 130 m³/t. (1,1 USGPM - 572 USGPM)
 • Tryk: Op til 24 bar (350 psi)
 • Udvidet kompressionskabinet med stationære skæremekanismer
 • Rektangulær åben tragt, variabel længde
 • Forlænget indføringssnekke med roterende knive i kompressionszonen
 • Kompakt design med direkte flangemonteret drev (bloktype)
 • Kan leveres med frilagt aksel (TMNS-serien)

Fordele

 • Oxideringsfri makulering af frugter og grøntsager med efterfølgende transport (pumpe installeret i et lukket system)
 • Optimal påfyldning af transportelementerne gennem en cylindrisk/konisk kompressionszone
 • Enkel demontering af kompressionskabinettet

DREV OG GRUNDPLADER

Tallene herunder er eksempler for at vise de forskellige drev- og grundpladeversioner. SEEPEX-pumper kan leveres med motorer med gear, drev med variabel hastighed og frekvensstyrede drev fra alle velkendte producenter. Drevtyperne kan anvendes til alle serier.

Grundplade TK3 med elektrisk motor og drev med V-bælte

Line drawing of a SEEPEX baseplate for tk3 electric equipped pumps

Tilbehør

Vores garanti: Denne beskyttelse af rustfrit stål afskærmer den universelle samlemuffe fra mekanisk beskadigelse forårsaget af for store plastic-, træ- eller metaldele. For SEEPEX-samlinger med universel samlingsbeskyttelse garanteres også 10.000 driftstimer.

SEEPEx universal joint protection

For lang pumpelevetid: En temperatursensor installeret i statoren tjekker temperaturen mellem rotor og stator og sammenligner den med den grænsetemperatur, der er indstillet i TSE-kontrollen. Når denne værdi nås, slukker kontrollen for pumpen og udløser en alarm.

SEEPEX-enheden til beskyttelse mod tørløbssikring overvåger statorens temperatur under drift og beskytter den mod for tidligt slid ved at slukke for pumpen, når grænsen nås.

SEEPEX dry running protection device

Hjælp mod slid: Med efterspændingsanordningen til statoren kan en slidt stator efterspændes jævnt, så den originale kompression mellem rotoren og statoren gendannes, og pumpen igen kører med sin fulde kapacitet.

SEEPEX adjustable stator retensioning device

Beskyttelse mod over/undertryk: En membrantrykmåler med åben flange til meget viskøse medier signalerer, så snart trykket falder til under eller stiger til over den indstillede værdi.

SEEPEX over pressure and low pressure protection device

Til præcis måling: Med denne målingsenhed kan du indstille det ønskede rotationsantal og gøre det muligt at justere flowhastigheden til de nøjagtige krav.

SEEPEX metering device

Til beskyttelse af akseltætningen: Spærrekammersystemet forsynes med en buffervæske. Efter ønske kan den udstyres med en flowmåler, der sikrer problemfri drift.

SEEPEX lantern ring supply unit

Akseltætninger

 • Nem vedligeholdelse
 • Omkostningseffektiv standardtætning
SEEPEX gland packing
Medier der skal transporteres

med eller uden faste stoffer, slibende

Trykområde
-0,3 - +2 bar
-4,4 - +30 psi
 • Snorpakning med standard lanternering eller lanternering med smørefedt
 • Justerbar påfyldningshastighed for buffervæske
 • Ekstraudstyr: Ekstra labyrintring, justerbar hastighed for buffervæske til vakuumdrift, ekstra tilkobling til udskylning
 • Valgfrit: Smøreenhed
SEEPEX Gland packing grease chamber seal cage
Medier der skal transporteres

med eller uden faste stoffer, slibende, varme- og/eller forskydningsfølsomme

Trykområde
-0,85 - +2 bar
-12,3 - +30 psi
 • Dobbeltvirkende
 • Design med elastomerbælge, metalfjedre eller fjedersæt
 • Uafhængig af rotationsretning, ubalanceret
 • Frakoblende enhed
SEEPEX double acting mechanical seal
Medier der skal transporteres

fra lav til høj viskositet, med eller uden faste stoffer, slibende, krystalliserende, korrosive, giftige

Trykområde
-14,5 - +363 psi
 • Kassetteenhed
 • Enkelt- eller dobbeltvirkende
 • Uafhængig af rotationsretning, balanceret eller balanceret ved højt tryk
SEEPEX Mechanical Seal Cartridge
Medier der skal transporteres

Fra lav til høj viskositet, med eller uden faste stoffer, slibende, klæbende, krystalliserende, korrosive, giftige

Trykområde
-1 - +25 bar
-14,5 - 363 psi
 • Design med elastomerbælge, metalfjedre eller fjederpakker
 • Uafhængig af rotationsretning, balanceret/ubalanceret
 • Frakoblende enhed
 • Design i fødevarekvalitet, med FDA-materialer
 • Bratkølingsdesign som en option
SEEPEX Single acting mechanical seal
Medier der skal transporteres

fra lav til høj viskositet, med eller uden faste stoffer, slibende, krystalliserende

Trykområde
-0,15 - +25 bar
-2,2 - +363 psi