BTH-serie

BTH-serie

Pumper i SEEPEXs BTH-serie kombinerer forskellige fordele fra produktgruppe T. De rummer en separat drevet, centreret kørende båndskrue med en maksimeret diameter og variabelt mellemrum.

Tilbehør Akseltætninger

Medier der skal transporteres

 • Til meget viskøse, halvfaste og forskydningsfølsomme produkter der har tendens til brodannelse

Egenskaber

 • Transportkapacitet: 0,5 m³/t. - 130 m³/t. (2,2 USGPM - 572 USGPM)
 • Tryk: Op til 36 bar (525 psi)
 • Separat drevet, centreret og kantkørende båndskrue med maksimeret diameter og langvarigt mellemrum
 • Separat justering af transportskruens hastighed
 • Maksimeret, konstant mellemrum for indføringssnekken
 • Rektangulær åben tragt med lodrette vægge, længde kan justeres til driftsforholdene

Fordele

 • Til næsten alle produkter der skal transporteres, inklusive dem, der har tendens til brodannelse (helt åben skrue)
 • Ideel til alle forskydningsfølsomme medier
 • Optimal påfyldning af transportelementerne gennem en cylindrisk/konisk kompressionszone
 • Nem vedligeholdelse: Kompressionskabinet kan demonteres ved servicearbejde

Tilbehør

Vores garanti: Denne beskyttelse af rustfrit stål afskærmer den universelle samlemuffe fra mekanisk beskadigelse forårsaget af for store plastic-, træ- eller metaldele. For SEEPEX-samlinger med universel samlingsbeskyttelse garanteres også 10.000 driftstimer.

SEEPEx universal joint protection

For lang pumpelevetid: En temperatursensor installeret i statoren tjekker temperaturen mellem rotor og stator og sammenligner den med den grænsetemperatur, der er indstillet i TSE-kontrollen. Når denne værdi nås, slukker kontrollen for pumpen og udløser en alarm.

SEEPEX-enheden til beskyttelse mod tørløbssikring overvåger statorens temperatur under drift og beskytter den mod for tidligt slid ved at slukke for pumpen, når grænsen nås.

SEEPEX dry running protection device

Hjælp mod slid: Med efterspændingsanordningen til statoren kan en slidt stator efterspændes jævnt, så den originale kompression mellem rotoren og statoren gendannes, og pumpen igen kører med sin fulde kapacitet.

SEEPEX adjustable stator retensioning device

Beskyttelse mod over/undertryk: En membrantrykmåler med åben flange til meget viskøse medier signalerer, så snart trykket falder til under eller stiger til over den indstillede værdi.

SEEPEX over pressure and low pressure protection device

Til præcis måling: Med denne målingsenhed kan du indstille det ønskede rotationsantal og gøre det muligt at justere flowhastigheden til de nøjagtige krav.

SEEPEX metering device

Til beskyttelse af akseltætningen: Spærrekammersystemet forsynes med en buffervæske. Efter ønske kan den udstyres med en flowmåler, der sikrer problemfri drift.

SEEPEX lantern ring supply unit

Akseltætninger

 • Design med elastomerbælge, metalfjedre eller fjederpakker
 • Uafhængig af rotationsretning, balanceret/ubalanceret
 • Frakoblende enhed
 • Design i fødevarekvalitet, med FDA-materialer
 • Bratkølingsdesign som en option
SEEPEX Single acting mechanical seal
Medier der skal transporteres

fra lav til høj viskositet, med eller uden faste stoffer, slibende, krystalliserende

Trykområde
-0,15 - +25 bar
-2,2 - +363 psi