MDTC-serie

MDTC-serie

Pumper i SEEPEXs MDTC-serie har en åben tragt med en cylindrisk/konisk kompressionszone. Indføringssnekken på koblingsleddet behandler det viskøse produkt ind i rotorens og statorens hulrum.

Tilbehør

Medier der skal transporteres

  • Til meget viskøse produkter med lav flydeevne

Egenskaber

  • Transportkapacitet: 0,5 l/t. - 500 l/t. (0,132 USGPH - 132 USGPH)
  • Tryk: Op til 24 bar (350 psi)
  • Åben tragtpumpe med cylindrisk/konisk kompressionszone og indføringssnekke
  • Åbent antiseptisk gaffelled
  • 3-A Sanitary Standards
  • FDA-godkendt

Fordele

  • Særlig nemt at vedligeholde (åben samling fra MDC-serien bestående af kun nogle få komponenter)
  • Garanteret restproduktfri: Åbent antiseptisk gaffelled med CIP-rengøring
  • Optimal påfyldning af transportkammeret takket være det systemtryk, der produceres i kompressionszonen

Tilbehør

For lang pumpelevetid: En temperatursensor installeret i statoren tjekker temperaturen mellem rotor og stator og sammenligner den med den grænsetemperatur, der er indstillet i TSE-kontrollen. Når denne værdi nås, slukker kontrollen for pumpen og udløser en alarm.

SEEPEX-enheden til beskyttelse mod tørløbssikring overvåger statorens temperatur under drift og beskytter den mod for tidligt slid ved at slukke for pumpen, når grænsen nås.

SEEPEX dry running protection device

Til præcis måling: Med denne målingsenhed kan du indstille det ønskede rotationsantal og gøre det muligt at justere flowhastigheden til de nøjagtige krav.

SEEPEX metering device

Til beskyttelse af akseltætningen: Spærrekammersystemet forsynes med en buffervæske. Efter ønske kan den udstyres med en flowmåler, der sikrer problemfri drift.

SEEPEX lantern ring supply unit