Intelligent måling

Installation af en SEEPEX Intelligent Metering-pumpe er ikke mere kompliceret end et typisk stereoanlæg derhjemme.

SEEPEX Intelligent Metering-pumper integrerer reduktionsdrev og programmerbare SMART-vektordrev med ekscentersnekkepumper. Programparametre er fabriksindlæst i en hukommelseschip, som gør dublering hurtig og nem. Et 4-20 mA-processignal kan tilsluttes via en klemliste inde i kontrolboksen. Som option findes en række kontrolmoduler, der tillader manuel (potentiometer) og digital hastighedskontrol. De tillader også manuel eller automatisk valg, visning af pumpehastighed/RPM eller flow, og lader dig programmere dine egne parameterindstillinger.

Gearkassen forsyner enheden med stærke momentmuligheder over hele hastighedsområdet. I modsætning til DC-enheder har denne enhed fremragende hastighedskontrol, også i områder, f.eks. i landbrug eller på olieproduktionsfelter, hvor forsyningslinjens spændinger kan variere. Der er heller ikke grund til bekymring for forurening, der skyldes slid på kommutatorbørster.

Funktioner og tilbehør

 • PLC-integration
 • Nema 4-kabinet
 • Manuelt hastighedspotentiometer
 • Turk-tilslutninger til 4-20 mA-proceskontrolenheder
 • Til/fra-kontakt
 • Energibesparende drev
 • Fejlindikatorer
 • Netværkstilslutning
 • PC-interfacemodul
 • Strømstik
 • Termiske sensorer til tørkøringsbeskyttelse
 • Flowmålere
 • Trykomskifter for overtryksbeskyttelse
 • UNF-tilslutningskabel

ANVENDELSER

Dosering af en bestemt, forvalgt mængde og derefter lukning

Præcis dosering af komponenter til én kombineret linje

Bevarelse af præcise, ikke-pulserende flowniveauer

Bevar kontrol med portionsopdeling ved at indstille, at pumpehastigheden skal følge et andet signal. Du kan f.eks. ved desinfektion indstille drevet til at følge en klorinsonde, der måler milliontedelene af klorin i vandblandingen.

Drev kan stå i forbindelse med et signal for at injicere kemikalier til desinfektion, flokkulering eller blanding af flere komponenter. Det kan også følge et signal fra vejeceller på tanke eller kapacitetssensorer i automatiske påfyldningsmaskiner for at fastholde et indstillet niveau.