Kontrolsystemer

CO Kontrolsystemer

ALT “UNDER KONTROL”

SEEPEXs kontrolsystemer tilbyder individuelle transportløsninger, specifikke til kundeprocesser. Standardfunktioner anvendes til at beskytte pumpen og sikre pålidelighed. Vi er din specialiserede kilde til standardsystemer eller skræddersyede systemer, der kan flytte dig fra udvikling til installation og start.

Produktserier
Egenskaber og fordele
 • Standardiserede kontrolfunktioner og standardiseret elektronik
 • Netværkskompatible, kompakte kontrolsystemer
 • Udvikling af kundespecifikke løsninger
 • Nem integration med en kundes eksisterende DCS- eller SCADA-system
 • Kundespecifik løsning: Vi kan udvikle et SEEPEX-kontrolsystem til din unikke anvendelse. Det eneste, du skal gøre, er at kontakte os. Vi vil med glæde lave et tilbud på et kontrolsystem, der er perfekt tilpasset til din transportproces.

Områder

SLCO
 • Til sterilisationen af spildevandsslam og bearbejdningen af afvandet slam til gødningsmidler eller til sikker bortskaffelse på deponeringsanlæg.
 • Steriliserer og stabiliserer slam
 • Justerbar kalkmåling baseret på mængden af slam og graden af den nødvendige behandling
 • Optimal blanding af læsket eller ulæsket kalk takket være direkte kontrol af slamniveauet ved skovlakslen på SEEPEX-tragtpumpen med TSE-tørkøringsbeskyttelse og dynamisk temperaturkontrol
LVCL
 • Til opretholdelse af konstante påfyldningsniveauer og flowhastigheder i pumpetragter eller forsyningstanke
 • Integreret beskyttelse og kontrolfunktioner
 • Kompakt PLC med integreret display og kontrolenhed. Intern PID-grænseflade til kontrol af pumpehastighed og indstilling af væskeniveauer i tragten eller forsyningstanken
 • Procesevaluering sendes som sms'er
FPPU
 • Filterpressens påfyldningsproces, trykbaseret styring af præfyldningspumpe og højtrykspumpe
 • Polymerpumpe, mængdebaseret regulering
 • Polymerpumpe, gennemløbsstyring
 • Statortemperaturkontrol (tørkøringsbeskyttelse – TSE)
SAI Controller
 • Til styring af pumpningen af spildevandsslam op til 1.000 meter (Smart Air Injection)
 • Styring af flowmængden i de tilsluttede pumper
 • Styring af trykluftinjektionen til udløsning af pneumatisk transport af slam i rørledningen
 • Overvågning af sikkerhedsfunktioner: Overtryk- og tørløbsbeskyttelse
 • Visualisering og overvågning af SAI-processer (f.eks. trykluft- og polymermiddelforbrug)
 • Fejldiagnosticering
 • Brugerflade til det overordnede kontrolsystem