Smart Air Injection

SAI Smart Air Injection

På langfart

Smart Air Injection er en skræddersyet SEEPEX system løsning, der er individuelt tilpasset kundens ønsker og det respektive pumpemedie. Det blev oprindeligt udviklet til miljøanvendelser og anvendes især til transport af afvandet slam med et tørstofindhold på 20 til 40% - hvad enten det gælder termisk behandling, genanvendelse eller landbrug. Spildevandsslam kan pumpes op til 1.000 meter ved hjælp af trykluft og smøremiddelinjektioner. Denne innovative kombination resulterer i et lavt trykniveau i rørsystemet - ideel til lang levetid og lave driftsomkostninger.

Nøglefakta visninger
Nøglefakta
transportkapacitet
0.5 m³/t. - 15 m³/t.
tryk
op til 4 bar
Egenskaber og fordele
 • Easy Maintenance Concept: Maintenance-in-Place er muligheden! - Smart Conveying Technology for rotor / statorskift med minimalt pladsbehov
 • Lavt energiforbrug på grund af lavt trykniveau
 • Integreret SEEPEX-styring til regulering og kontrol af alle funktioner
 • Håndtering af retningsændringer og højdeforskelle
 • Lave investerings- og driftsomkostninger
 • Lang levetid takket være lavt trykniveau
 • Let at integrere i alle automatiserings- og kontrolsystemer
 • Lukket system
Smart Air Injection
Smart Air Injection
Smart Air Injection
 • Smart Conveying Technology

  Til hurtig udskiftning af rotor og stator

 • KOMPRESSIONSZONE

  For optimal tilførsel af mediet i statoren

 • TRAGT

  Forhøjet tragtindløb med niveauregulering til styring af pumpehastigheden

 • STYRINGSINTELLIGENS

  Frekvensomformer med integreret PLC-styring

 • BTHE Pumpe

  Optimal tilførsel og tømning af mediet grundet rektangulært tragtkonstruktion med lodrette vægge og roterende fødesnegl

 • POLYMERINJEKTION

  Til reduktion af friktion i rørledningen

 • Injektor

  Tilslutninger for polymer- og trykluftsinjektion

 • SIKKERHEDSVENTILER

 • TRYKTANK

  Til opbevaring af trykluft fra kompressor