Smart Air Injection

SAI Smart Air Injection

På langfart

Smart Air Injection er en skræddersyet SEEPEX system løsning, der har mange anvendelsesmuligheder. Denne innovative kombination af excentersnekkepumpe og trykluftforsyning giver et lavere trykniveau i transportledningen – optimalt for en længere levetid og lavere driftsomkostninger. Inden for miljøområdet kan spildevandsslam transporteres op til 1.000 meter ved hjælp af trykluft og injektioner af smøremiddel. I fødevareindustrien anvendes SAI i bryggerier og destillerier til pumpning af humle og maltkorn ved hjælp af kontrollerede trykluftimpulser.

Nøglefakta visninger
Nøglefakta
transportkapacitet
0,5 m³/h - 25 m³/h
2,2 USGPM - 110 USGPM
tryk
op til 4 bar
60 psi
Egenskaber og fordele
 • Reducerer forbrug af komprimeret luft med op til 90% og som følge deraf optimering af driftsomkostninger ved lavere energiforbrug 
 • Lang levetid
 • Lave investeringsomkostninger pga. billigere rør og fittings med lav trykstabilitet (PN 10) 
 • Easy Maintenance Concept: Maintenance-in-Place muligt - Smart Conveying Technology til rotor-/ statorskift med minimalt pladsbehov
 • For lange transportveje op til 1.000 meter
 • Retningsændringer og højdeforskelle overvindes på en fleksibel måde
 • Styring og overvågning af alle funktioner via SAI-controlleren
 • Nem integration i alle automatiserings- og kontrolsystemer
 • Lukket system med integreret rengøringsfunktion
Smart Air Injection
Smart Air Injection
Smart Air Injection
 • Smart Conveying Technology

  Giver hurtig udskiftning af rotor og stator. 

 • Kompressionshus

  Sørg for optimal fodring af mediet.

 • Påbygningstragt

  Forbundet til den forudgående afvandingsmaskine med integreret fyldningsniveausensor og pumpehastighed.

 • Intelligent kontrol

  Vekselretter med integreret PLC.

 • BTHE Pumpe

  En firkantet indløbstragt med lodrette vægge og roterende fødesnegl sikrer et velfungerende udløb og optimeret tilførsel af tyktflydende slam.

 • Grænselagsinjektion

  For at mindske friktionstab i rørledningen.

 • Indsprøjtningsventil

  Forbindelse til at injicere glidemiddel og komprimeret luft.

 • Isolerende ventiler

 • Luftmodtager

  Til lagring af frigivelse af komprimeret luft fra den forudgående kompressor.