SEEPEX-TILBEHØR

Din perfekte pumpeløsning – ned til sidste detalje. For at komplettere det store udvalg af SEEPEX-pumper, -udvalg og -materialer, kan du også vælge tilbehør fra vores produktprogram for endnu større driftspålidelighed, længere levetid og optimal produkthåndtering.

For lang pumpelevetid: En temperatursensor installeret i statoren tjekker temperaturen mellem rotor og stator og sammenligner den med den grænsetemperatur, der er indstillet i TSE-kontrollen. Når denne værdi nås, slukker kontrollen for pumpen og udløser en alarm.

SEEPEX-enheden til beskyttelse mod tørløbssikring overvåger statorens temperatur under drift og beskytter den mod for tidligt slid ved at slukke for pumpen, når grænsen nås.

SEEPEX dry running protection device

Vores garanti: Denne beskyttelse af rustfrit stål afskærmer den universelle samlemuffe fra mekanisk beskadigelse forårsaget af for store plastic-, træ- eller metaldele. For SEEPEX-samlinger med universel samlingsbeskyttelse garanteres også 10.000 driftstimer.

SEEPEx universal joint protection

Hjælp mod slid: Med efterspændingsanordningen til statoren kan en slidt stator efterspændes jævnt, så den originale kompression mellem rotoren og statoren gendannes, og pumpen igen kører med sin fulde kapacitet.

SEEPEX adjustable stator retensioning device

Beskyttelse mod over/undertryk: En membrantrykmåler med åben flange til meget viskøse medier signalerer, så snart trykket falder til under eller stiger til over den indstillede værdi.

SEEPEX over pressure and low pressure protection device

Til præcis måling: Med denne målingsenhed kan du indstille det ønskede rotationsantal og gøre det muligt at justere flowhastigheden til de nøjagtige krav.

SEEPEX metering device

Til beskyttelse af akseltætningen: Spærrekammersystemet forsynes med en buffervæske. Efter ønske kan den udstyres med en flowmåler, der sikrer problemfri drift.

SEEPEX lantern ring supply unit

Smart Seal Housing (SSH) is the latest development of Smart Conveying Technology (SCT). This technical innovation provides the quickest and simplest maintenance, enabling the mechanical seal to be changed without the need to remove the pipework or suction casing.

Traditionally, when mechanical seals need replacing, the pipe work and pump suction casing have to be removed to gain access to the seal housing. This is a time consuming process.

FEATURES:

  • Split seal housing
  • Enables removal of stationary seat through lantern for full seal replacement
  • Can be retro-fitted on existing pump or supplied as option on new pump
  • Suitable for standard single acting mechanical seals
  • Patent pending

BENEFITS:

  • Suction casing and suction pipe do not have to be dismantled
  • Reduced ‘down time’ to change the mechanical seal
  • Ease of fitting mechanical seal stationary seat
  • Easy access to the drive- and stator-sided joint
  • Reduced maintenance costs