Dark to light blue gradient background with white dots medium

Udgivelsesdato

Under mottoet „Experience Future Technologies“, præsenterede SEEPEX på dette års IFAT sine nye intelligente produkter og løsninger for de besøgende fra vand-, spildevands-, affalds- og råstofsektoren. Specialisten fra Bottrup, Tyskland fremviste intelligente vedligeholdelseskoncepter og effektive løsninger til miljøindustrien, og gav et indblik i morgendagens digitale verden indenfor excentersnekkepumper.

I år har SEEPEX sat nye standarder indenfor hele tre innovationsområder, som blev præsenteret for de interesserede besøgende på messen: For det første udvider SEEPEX systematisk sit udbud af brugervenlige vedligeholdelsesløsninger, hvormed driftsomkostninger sænkes og levetider forøges betragteligt. Med et yderligere highlight beviste SEEPEX sin forgangsrolle i digitaliseringen og præsenterede nye monitoreringsløsninger, hvormed driftsparametrene for en pumpe kan kontrolleres og optimeres med et enkelt klik. Derudover viste virksomheden med Smart Air Injection (SAI) en ny systemløsning til pumpning af højviskose medier over lange strækninger, som medfører besparelser i anskaffelses- såvel som driftsomkostninger.

Vedligeholdelse med enkle løsninger: Easy Maintenance Solutions

Med præsentationen af hele fire forskellige Maintenance-løsninger udvider SEEPEX sin portefølje af brugervenlige vedligeholdelseskoncepter og tilbyder nu sine kunder nu forskellige teknologier, som understøtter servicearbejdet på pumpen.

Den patenterede „Smart Conveying Technology”, SCT, er allerede taget i brug hos mange kunder. Den tillader ikke kun hurtig udskiftning af rotor-/statorenheden, men medfører også markant længere levetid pga. den integrerede efterspændingsanordning.

En tilføjelse til den gennemprøvede SCT er den på IFAT fremviste teknologi „Smart Seal Housing“, som nu også forenkler vedligeholdelsesarbejder på SCT-pumpers drevside. Kunden tilbydes her en mulighed for at fjerne og servicere den mekaniske akseltætning, såvel som hele den roterende enhed uden en omkostningskrævende afmontering af sugehusog rørledning. Denne nye løsning reducerer arbejdstiden til få minutter og medfører dermed kortere nedetider.

Derudover har virksomheden udviklet yderligere løsninger, der forenkler servicearbejdet specifikt på større pumper med fødetragt. Også til disse pumpetyper præsenterede SEEPEX på IFAT teknologier, som er patentanmeldt, og som reducerer vedligeholdelsestider anseligt på drevside såvel som på rotorside. Med „Drive Joint Access“ og „Rotor Joint Access“ har kunden to nye teknologier til rådighed, hvormed man ved hjælp af simpel forskydning af husdelene, kan fritlægge akslen på drevsiden eller rotorsiden ved vedligehold. På messen kunne de besøgende på standen, se nærmere på og selv afprøve konstruktionsændringerne på pumperne.

Vi er stolte af, altid at kunne finde nye løsninger, for at gøre drift og vedligehold else så enkel som muligt for vores kunder”, forklarer Dr. Christian Hansen, Vice President og CTO fra SEEPEX. „Nøglen til vores succes ligger i det tætte samarbejde vi har med vores kunder. Vi udvikler løsninger, som optimerer deres anlæg, øger produktiviteten og sænker driftsomkostningerne”, uddyber han.

Digitale løsninger til pumpedriften

Med området „Digital Solutions“ lancerer SEEPEX i år for første omgang en bred vifte af mobile og netværksbaserede services, som muliggør en optimal og pålidelig drift af excentersnekkepumper. Til dette formål har firmaet udviklet et integreret koncept, som omfatter digitalt understøttet vedligehold, benytter Virtual Reality til pumpemonitorering, indeholder en enkel og let fremgangsmåde til reservedelsbestilling, samt databaserede tjenester.

Begge apps „SEEPEX Service Point“ og „SEEPEX VR“ forenkler pumpevedligehold direkte på installationsstedet, og kunne betjenes på selve standen via tablets, af de besøgende. Om teknikeren har brug for at bestille reservedele via r QR-kode, eller for support under et servicebesøg hvor han bruger skridt-for-skridt-vejledninger og 3D-animationer, eller muligheden for at styre pumpen digitalt: Apps’ene tilbyder teknikeren alt det nødvendige, for at optimere det daglige arbejde med pumperne. Dermed har kunderne alle oplysninger samlet digitalt til rådighed, og pumperne kan monitoreres papirløst. Den direkte kontakt til SEEPEX-serviceteamet og den automatiserede reservedelsforespørgsel i app’en accelerer bestillingsprocesserne, uden at gribe ind i kundens interne processer.

Med „SEEPEX Pump Monitor“ viste virksomheden på udstillingen for første gang, hvordan excentersnekkepumpens driftsparametre kan overvåges digitalt: De indsamlede oplysninger kan vises på installationsstedet i kundens eget kontrolsystem eller cloud. Advarsler og alarmer hjælper til rettidig indgriben før eventuelt procesnedbrud, mens trendvisning og dataoptegnelse muliggør yderligere analyser.

Her spiller husets egen cloud-løsning „SEEPEX Connected Services“ en central rolle. På baggrund af de i felten indsamlede oplysninger tilbydes kunden frem over tjenesteydelser, som altid vil muliggøre optimal drift af excentersnekkepumpen.

De digitale løsninger vil hermed blive tilpasset den enkelte kundes behov. „Det er vigtigt for os, at stille forskellige services til rådighed for forskellige kunder. Vi tager i betragtning, at nogle af vores kunder allerede i dag er fortrolige med online-tjenester, og konkret efterspørger remote-services hos os. Andre kunder foretrækker kun at bruge pumpernes driftsdata lokalt i felten eller i kontrolsystemet. Vi har fuld forståelse for begge verdener og udvikler derfor kundeorienterede løsninger til forskellige brugerniveauer”, siger Dr. Christian Hansen om de digitale løsninger, som blev præsenteret på messen.

Spildevandsslam over lange strækninger: Smart Air Injection

For de besøgende fra spildevandvandsindustrien var den nye systemudvikling fra SEEPEX også af stor interesse, for den gør det muligt, at transportere spildevandsslam med tørstofindhold på 20-40% over strækninger på op til 1.000 m. Den innovative kombination af excentersnekkepumpe, en ekstra polymerinjektion og tilførsel af pulserende trykluft, bliver komprimeret tørslam transporteret energieffektivt over længere afstande. Virksomheden leverer ikke bare enkeltkomponenterne, men sammensætter disse med avanceret styringslogik til et komplet system, som kræver et minimum for at blive integreret i kundens systemer.

IFAT 2018: SEEPEX præsenterede nye intelligente vedligeholdelseskoncepter og digitale løsninger