Dark to light blue gradient background with white dots medium

Udgivelsesdato

Det private forskningsinstitut STUVA e. V. kan sammen med andre partnere berette om en succesfuld indsats af SEEPEX-excentersnekkepumper inden for maskinel tunnelkonstruktion.

Formålet med det offentligt støttede forskningsprojekt var udviklingen af et mørtelagtigt byggemateriale til maskinel tunnelkonstruktion, der både kan drænes og pumpes.

Til dette projekt leverede SEEPEX flere excentersnekkepumper til pumpning af materialeblandinger, tensidopløsninger og størkningsacceleratorer.

Især til pumpning af materialeblandingen, en cementsuspension, byder excentersnekkepumper grundet deres lavpulsationspumpning på unikke fordele i forhold til alternativt anvendelige dobbeltstempelpumper.

Disse fordele var afgørende for projektet, da cementsuspensionen får dens vandpermeabilitet gennem en tryk- og volumenafhængig opskumning. Grundet processen forårsagede hulrum mellem bjerget og tunnelelementerne fyldes af pumper med tryk på op til 20 bar og en pumpemængde på op til 120 liter i minuttet.

Grundet de nye udviklinger bliver anvendelsesområdet for tunnelboremaskiner i grundfjeld betydeligt forøget. Nu er single-shell konstruktioner også mulige ved vandtryk på mere end 5 bar. Som følge heraf kan byggeomkostninger og byggetider nu reduceres betydeligt.

Med succes i maskinel tunnelkonstruktion testede excentersnekkepumper