Dark to light blue gradient background with white dots medium

Udgivelsesdato

SEEPEX bringer en automatiseret excentersnekkepumpe på markedet.

Automatiseret til bedste pumpeydelse: I medietransportens intelligente fremtid vil meget være lettere. Branchelederen varter allerede i dag op med fremtidens pumpegeneration: excentersnekkepumper, hvis statorklemning er automatisk indstillelig.

 

Med SCT AutoAdjust indstilles excentersnekkepumpen automatisk på det optimale driftspunkt – ganske enkelt med et klik fra kontrolrummet eller lokalt med SEEPEX Pump Monitor via app. Klemningen mellem de vigtigste pumpeelementer, rotor og stator, kan let tilpasses til procesforholdene eller til nedslidningsgraden. Med "SCT AutoAdjust", har SEEPEX videreudviklet og digitaliseret sin internationalt patenterede og flere gange prisbelønnede Smart Conveying Technology (SCT).

 

Pumpning i topform grundet Industri 4.0 egenskaber

”SCT AutoAdjust er broen mellem den analoge pumpeverden og digitale løsninger og er teknisk unik designet“, siger Dr. Christian Hansen, Chief Technology Officer (CTO) hos SEEPEX. Pumpeproducenten fra Bottrop præsenterer en automatiseret pumpe med integreret Industri 4.0 teknologi. Herved hører skruenøgle og lignende fortiden til, et klik fra et andet sted eller et tryk på Pump Monitor på stedet er nok og statorklemningen er justeret, så pumpen altid er i topform. SEEPEX sætter allerede siden 2008 med forgængeren, den mekaniske indstillelige SCT, standarder inden for lettere vedligeholdelse og tilbyder som førende producent den i mellemtiden almindeligt anerkendte mulighed for efterjustering af statorklemningen. Med introduktionen af SCT AutoAdjust bliver denne teknologi nu revolutioneret igen. En manuel indstilling f.eks. ved slid eller kortvarige procesændringer bortfalder her komplet, fordi den ansvarlige servicetekniker kan agere helt afslappet fra kontrolrummet. Ved denne nye pumpegeneration foregår signaloverførslen via analoge signalledninger eller digitalt via forskellige bussystemer. Arbejdsveje bortfalder, så der spares tid- og arbejdsindsats. Også i komplekse anlæg, hvor pumperne ofte er vanskeligt tilgængelige, drager serviceteknikeren fordel af tilpasningen via fjernbetjening.

 

Enkel integration i eksisterende systemer

Styringen, sensorer og efterjusteringsanordning er inkluderet i pakken. SEEPEX Pump Monitor kan integreres efter ønske. Således kan SCT AutoAdjust også i en håndevending kombineres med Condition Monitoring systemer, som f.eks. SEEPEX Connected Services. SEEPEX Pump Monitor måler alle relevante driftsparameter, såsom temperatur, gennemløb, tryk, vibration, etc. – 365 dage om året, 24 timer om dagen. Således kan dataene analyseres lokalt eller endnu mere omfattende i clouden, i SEEPEX Connected Services. Dermed bliver pumpens performance måle- og optimerbar. Nedslidningsgraden bliver synlig og en forestående vedligeholdelse kan planlægges forud. Det reducerer stilstandstiderne og undgår ikke planlagte svigt. Integrationen i eksisterende procesinfrastrukturer er såre simpel. Ibrugtagningen, tilslutningen til Pump Monitor og clouden foretages af SEEPEX-specialister.

 

De korteste, hurtigste og nemmeste vedligeholdelsesarbejder nogensinde

Allerede i 2008 bragte SEEPEX sin Smart Conveying Technology (SCT) på markedet og revolutionerede dermed vedligeholdelsen af excentersnekkepumper. Det gennemprøvede konstruktionsprincip: Smart Stator består af to halvdele og kan ganske enkelt monteres og afmonteres på stedet, uden at suge- eller trykledninger skal fjernes. Vedligeholdelsen kan derfor udføres meget let af kun en person. Med en integreret efterspændingsanordning kan klemningen mellem rotor og stator indstilles til en optimal pumpning, hvis gennemløbsmængden f.eks. ændrer sig på grund af slid. Dette forlænger rotorens og statorens levetid markant, reducerer behovet for reservedele og sænker levetidscyklusomkostninger for SEEPEX-pumper.

Ved SCT AutoAdjust foregår denne efterspænding af statoren nu automatisk pr. knaptryk via en hydraulikenhed, helt uden brug af specialværktøj. Denne nyudviklede premiumserie letter arbejder på pumpen markant og hjælper således med at spare endnu mere tid og penge. Derved er montering og afmontering stadig lige så let som ved den kendte SCT. Foruden den sædvanlige tilpasning af pumpens omdrejningstal er efterspændingen en yderligere, meget mere effektiv mulighed for konstant at holde pumpens gennemløb i det optimale område. Derved muliggør SEEPEX maksimale energibesparelser og „de korteste, hurtigste og nemmeste vedligeholdelsesarbejder nogensinde. Hertil kommer markant reducerede levetidscyklusomkostninger“, siger Dr. Tobias Mänz, projektleder hos SEEPEX. SCT AutoAdjust vil være tilgængelig for tryk op til 8 bar. De kompakte mål på den gennemprøvede to-trins SCT bevares, således at en let udskiftning er mulig.

Den nye pumpeteknologi ledsages af et væld af nyheder og fordele:

  • Tidskrævende ture på anlægget eller til fjerne pumpelokaliteter for at foretage manuelle tilpasninger bortfalder.
  • Vanskeligt tilgængelige pumpeinstallationer bliver let tilgængelige via fjernbetjening.
  • Reduceret vedligeholdelsesindsats, mindre slid, lavere reservedelsomkostninger og en markant længere pumpelevetid på grund af enkelt automatisk betjening og en hyppigere og førtidig tilpasning af statorklemningen.
  • Præcis indstilling af den optimale driftstilstand for at kunne reagere hurtigt og enkelt på forandrede procesbetingelser og således sikre et optimalt procesresultat.
  • Ikke planlagte stilstandstider hører fortiden til. Pumpens status er altid synlig. Resultatet af efterspændingen ses umiddelbart i pumpens performance og slidreserven kan aflæses i de overordnede systemer.
  • Alle vedligeholdelsesarbejder kræver kun et minimum af plads, da afmonteringen af rørledningerne bortfalder. Ligeledes kræves der heller ikke yderligere pladsbehov til afmontering af statoren.
  • Hav et øje på anlægget når som helst og hvor som helst. Ubemærkede forandringer eller problemer hører fortiden til takket være overvågning af drifts- og pumpetilstanden i styresystemet, på Pump Monitor eller som option i SEEPEX Connected Services.

Pumpens levetid forøges, anlæggets tilgængelighed øges, og pumpens drift optimeres med henblik på pumpemængde, energiforbrug og ressourceudnyttelse. „Alt dette reducerer pumpens levetidscyklusomkostninger og gør SCT AutoAdjust til den mest fordelagtige excentersnekkepumpe nogensinde“, således Dr. Christian Hansen. Specialisten for excentersnekkepumper, pumpesystemer og digitale løsninger, demonstrerer endnu en gang sin innovativkraft inden for intelligente pumpeløsninger.

Alt et spørgsmål om indstilling