Inom jordbruket används SEEPEX-pumpar främst inom livsmedels- och biogasområdet:

  • Korrekta tekniska lösningar säkerställer lantbrukets djurhälsa när det gäller överföring och distribution av livsmedel
  • Att fermentera biogena material till biogas för att använda som gödningsmedel eller för att producera energi är ett mycket viktigt ämne

Vår lösning

SEEPEX erbjuder sina kunder skräddarsydda transportlösningar med ett brett utbud av material för att leverera den optimala pumpen för varje tillämpning. Vi har till exempel utvecklat en enhet för malning av avfall i biogasanläggningar som kombinerar en pump och ett macereringssystem.