Sweden (SV)

Byggnadsindustrin

Investera i framtiden

Levande städer

Klimatvänlig

Byggbranschen spelar en viktig roll i omvandlingen till livskraftiga städer, i enlighet med klimatskyddet och genomförandet av nya mobilitetskoncept - oavsett om det gäller byggnation, anläggningsarbeten eller infrastruktur. Nya byggnadsmaterial och klimatvänliga byggmetoder testas och naturmaterial används i allt större utsträckning igen. De olika industrierna producerar mycket olika byggnadsmaterial. Men alla måste levereras till platsen vid en bestämd tidpunkt för att inte äventyra byggplaneringen. Tid och kostnader är därför en viktig faktor för byggprojektens framgång.

 

 

Många yrken - olika material

SEEPEX progressiva kavitetspumpar erbjuder kostnadsreducerande lösningar för transport av byggmaterial och motsvarande tillverkningskomponenter i ett stort antal tillämpningar. Låg pulsation och en robust konstruktion är en fördel när betong, kemiska tillsatser eller bitumen pumpas. Slitdelar med lång livslängd ger lång livslängd och säkrar därmed produktionen.

Standardpumparna i BN-serien är robusta allroundpumpar som utan problem transporterar slipande och frätande material. De används därför ofta för att mata tunnelborrmaskiner eller för att smörja rördragning med bentonit.

Vid vidareförädling av mineraliska råvaror till bindemedel och mjukare typer av betong, t.ex. murbruk, avjämningsbetong och flödesbetong, är trattpumpar i T-serien med integrerade blandningsverktyg väl lämpade för att fylla och lossa silos, bassänger och trummor.

Doseringspumpar med en doseringsnoggrannhet på +/-1 % doserar exakt kemikalier vid tillverkning av byggmaterial. På många områden, t.ex. tegeltillverkning, isoleringsull, produktion av gipsskivor och sanitär keramik, måste dyra tillsatser tillsättas. Med SEEPEX doseringspumpar säkerställs att den exakta kvantiteten doseras, vilket gör det möjligt att planera kostnadsbesparingar.

 

 

 

Progressiva kavitetspumpar för byggbranschen

Tunnling

I tunnelprojekt transporterar robusta BN-pumpar slipande bentonitlösningar, borrslam och används för avvattning. 

Cementverk

På grund av sina energieffektiva egenskaper används standardpumparna i N-serien i sekundära processer som gasseparation och förbränning av avloppsslam. De pumpar en mängd olika vätskor, t.ex. kalkslam, avloppsslam och urea.

 

Behandling av grus

I åratal har grusverk använt T- och N-seriernas öppna tratt- och standardpumpar i sandtvätt för att separera mineralerna från organiska partiklar.

 

Bearbetning av betong

Vid tillverkning av cementsuspensioner, gips och avjämningsmassor kan pumpar med öppen behållare och integrerade blandningsverktyg utan ansträngning blanda olika typer av cement och pumpa dem jämnt och med låg pulsation till tankar, silos eller till byggarbetsplatser.

SEEPEX-pumpar används på många områden inom byggmaterialtillverkningen

Behöver Du Mer Information?

sv-SE