Sweden (SV)

Ytskydd och ytbehandling

Med starkt frätande medier

Inom pläteringsindustrin appliceras ett metallskikt på ett föremåls yta för att förhindra korrosion samt förbättra slitaget och lödbarheten genom elektroplätering. Detta har många användningsområden inom olika branscher: galvanisering av regnrännor och stålkonstruktioner, plätering av bestick och tillverkning av elektroniska delar. Denna industri producerar avloppsvatten som är förorenat med olja, fett, kemikalier och metall och som måste behandlas och pumpas på ett tillförlitligt sätt.

 

 

Exakt dosering av kemikalier

Olika kemikalier doseras noggrant från lagringstankar till produktionslinjen eller reningsanläggningen med hjälp av SEEPEX MD-pumpar som har en hög noggrannhet på +/-1 % och minimal pulsering.

Våra standardpumpar från BN-serien används för att överföra allt från oljiga vattenblandningar till elektroplåtslam. Slammet ansamlas som en avfallsprodukt under produktionen och måste pumpas och behandlas för att senare bortskaffas eller återvinnas.

 

 

SEEPEX-PUMPAR FÖR PLÄTERINGSINDUSTRIN

Förbehandling

För rengöring och avfettning av ytor används våra pumpar för att transportera alkalier och tensider.

 

 

Beläggning

Högkorrosiva polymerlösningar pumpas in i bassängerna.

 

 

Rening av avloppsvatten

Visköst och slipande slam som uppstår vid produktionen bortskaffas effektivt med hjälp av standardpumpar från BN-serien eller, för mycket viskösa produkter som inte kan flyta, med öppna trattpumpar från T-serien.

 

 

SEEPEX progressiva kavitetspumpar används i förbehandling, ytbehandling och vattenbehandlingsprocesser.

Behöver Du Mer Information?

sv-SE