Sweden (SV)

MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN

LIKA SLÄT SOM PAPPER

Enstaka utgåva eller stor upplaga

Flexibel, miljövänlig, framtidsorienterad

Massa- och pappersindustrin är en av de mest krävande och svåraste marknadssektorerna på grund av den stora variationen av produkter som tillverkas. Tillverkningen av de många olika typerna av massa-, pappers- och kartongprodukter kräver specialiserade, sofistikerade maskiner och processer, vilket leder till hög energiförbrukning. De höga kapitalinvesteringskostnaderna för pappersmaskinerna och de tillhörande driftskostnaderna för förbrukningsmaterial och energi gör det nödvändigt att optimera driftskostnaderna.

För att förbli konkurrenskraftiga är det viktigt att fabrikerna diversifierar och förbättrar produktionseffektiviteten. Med många driftstimmar per år är det viktigt att välja lämplig effektiv och tillförlitlig pumpteknik. SEEPEX SCT-pumpar har inte bara återjusterbara komponenter med längre livslängd som är snabba och enkla att underhålla, utan i kombination med SEEPEX pumpövervakning och anslutna tjänster möjliggörs förebyggande och planerat underhåll.

 

 

Rätt lösning för varje tillämpning

Pumparna i SEEPEX N-serien med teknik som upprätthåller på plats transporterar enkelt produkter med låg till hög viskositet, med eller utan fasta ämnen. De är särskilt lämpade för överföring av produkter som lim, färgämnen, färgämnen, titandioxid, stärkelse, kalciumkarbonat, bentonit, återvunnet avfall och avloppsvatten i alla typer av massa- och pappersfabriker.

SEEPEX MD-doseringspumpar transporterar produkter med låg till hög viskositet med låg skjuvning, minimal pulsation och hög repeterbarhet (+/- 1 %), inklusive kemikalier, färgtillsatser och processkemikalier som används i flera olika processer inom pappersindustrin. Vår smarta doseringspump (SDP) med integrerat styrsystem erbjuder komplex kontinuerlig dosering och batchdosering med hög precision och repeterbar noggrannhet, och kan enkelt integreras i avancerade automationssystem tack vare sin modulära uppbyggnad.

Pumpar med öppen behållare i BTVE-serien med en stor rektangulär behållare och en integrerad matarskruv samt teknik för att bibehålla den på plats är särskilt lämpliga för högviskösa och halvfasta produkter som pappersmassa.

 

 

SEEPEX-pumpar för pappers- och massaindustrin

Beredning och behandling av lager

Våra N-, T- och MD-serier transporterar produkter som beläggningar, färgämnen, lim, trä- och pappersmassa, blekta eller oblekta fibrer till beredningsområdet med minimal pulsation och hög noggrannhet och repeterbarhet.

 

 

Efterbehandling av papper

Dosering av tillsatser och ytbehandlingskemikalier sker med vårt MD-sortiment av doseringspumpar. Hög doseringsnoggrannhet och repeterbarhet på +/- 1 % med låg skjuvning och minimal pulsering förhindrar överdosering av kemikalier.

 

 

Beläggning

SEEPEX-pumpar transporterar försiktigt och mäter noggrant olika tillsatser, pigment och bindemedel i beläggningskök innan de transporteras vidare till nästa del av processen.

 

 

Blekning i kemisk massaproduktion

Våra BN-pumpar levererar med en hög noggrannhet på +/- 1 % och minimal pulsation olika kemikalier som används i blekningsprocessen, t.ex. kaustiksoda. I återhämtningsprocessen hanterar vi svartsprit.

 

 

Rening av avloppsvatten

Avloppsvattnet hanteras på ett tillförlitligt sätt genom de olika stegen i behandlingsprocessen med hjälp av våra pumpar i N-serien eller, för mycket viskösa produkter som inte kan flyta, med pumpar i T-serien med öppen behållare. MD-pumparna används också för all dosering av flockmedel som krävs under behandlingsprocessen.

 

 

Behöver Du Mer Information?

sv-SE