Sweden (SV)

Säker luftfart när kölden biter – SEEPEX-pumpar

Startklar.

Transporterad Produkt

Avisningsvätska för flygplan

HUVUDDATA

LÅGA SKJUVKRAFTER

Medietemperaturer
10 till 60 °C
(50 till 140 °F)

KOSTNADSBESPARINGAR

LÅNG UTRUSTNINGSLIVSLÄNGD

Effektiv resursanvändning genom skonsam pumpning

Pump type

Vinterväder och flygsäkerhet har aldrig trivts tillsammans. Is på ett flygplans vingar eller stabilisatorer är inte bara onödig extra vikt, den påverkar dessutom flygplanets aerodynamik. Is och snö som lossnar och faller av från flygplanet innebär ytterligare risker, eftersom den kan hamna i motorerna eller skada stabilisatorer och fena. Detta kan få svåra följder vid start med ett fullastat flygplan, och vintertid är avisning därför nödvändigt. I luftfart finns ingen plats för säkerhetsbrister. Därför använder man SEEPEX-pumpar.

BAKGRUND

Omedelbart före start sprutar särskilda avisningsfordon en glykolbaserad avisningsvätska över flygplanen. Fordonens behållare fylls från lagringstankar och de pumpar som används måste vara extremt driftsäkra, eftersom pumpfel skulle orsaka förseningar och därmed stora problem i den ofta mycket täta trafiken på en stor flygplats. 

UPPGIFT

Avisningsvätskans huvudkomponent, glykol, kräver mycket skonsam hantering. Den skjuvning pumparna utsätter vätskan för måste minimeras, för att inte glykolens molekylstruktur ska bli förstörd. 

LÖSNING

Vinter efter vinter pumpar SEEPEX excenterskruvpumpar ur serie BN uppvärmd avisningsvätska från lagringstankarna till avisningsfordonens behållare. Tillförlitligt och problemfritt.

PÅ SEEPEX VET VI HELT ENKELT EXAKT HUR KÄNSLIGA PRODUKTER SKA HANTERAS. DÄRFÖR KAN VI ERBJUDA FLYGPLATSDRIFTANSVARIGA EN SÄKER OCH EFFEKTIV LÖSNING.
KLEMENS FOCKENBERG
DIRECTOR ENGINEERING, SEEPEX GMBH

Rotorns och statorns konstruktion innebär skonsam hantering av den glykolbaserade vätskan, som förs varligt genom pumpkamrarna. Detta innebär en mycket viktig fördel: avisningsvätskans vidhäftning till flygplanet under start blir bättre.

FÖRDELAR

Den skonsamma pumpningen, som inte skadar glykolen, var det som fick flygplatsens driftansvariga att välja denna teknik – man kompromissar inte med flygsäkerhet.

SEEPEX-PUMPAR ÄR EN UNIVERSELLT TILLÄMPLIG, TILLFÖRLITLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV TEKNIK FÖR VINTERDRIFT AV FLYGPLATSER.

Behöver Du Mer Information?

sv-SE