Sweden (SV)

MILJÖSKYDD OCH ENERGI FÖR QUEEN MARY II

Drottningens TJÄNARE

TRANSPORTERAD PRODUKT

Avloppsslam

HUVUDDATA

ENKEL INSTALLATION

Kompakt konstruktion

 

Hög driftsäkerhet

KOSTNADSBESPARINGAR

LÄGRE KOSTNADER FÖR AVFALLSHANTERING

Lägre energikostnader 

Pumptyp

Elkraft tillräckligt för en stad med 200 000 invånare – det är vad det exklusiva linjefartygets Queen Mary II elsystem tillhandahåller, inklusive, förstås, en avloppsreningsanläggning. En ny teknisk lösning gör det möjligt att bränna ackumulerat avfall i en högtemperaturugn och utnyttja värmet i fartygets energiförsörjningssystem. SEEPEX BTI-pumpar sköter slamtransporten i detta system.

UPPGIFT

Queen Mary II är ett av de största och snabbaste passagerarfartyg som någonsin byggts. Fartygets utrustning, från köl till masttopp, representerar den tekniska utvecklingens framkant. Naturligtvis har ett exklusivt linjefartyg i den här storleken en egen avloppsreningsanläggning. Tidigare måste avfall och slam samlas i behållare, för senare behandling i land.

LÖSNING

SEEPEX-pumpar installerades i fartygets nya, moderniserade system för miljövänlig energiåtervinning av avfall.

Specialbyggda BTI-pumpar installerades på utrymmesbesparande och underhållsvänliga bottenramar. Pumparna flyttar slam med torrsubstans omkring 20 % från centrifugen till torkaren. Det torkade slammet transporteras sedan, tillsammans med övrigt avfall, till en högtemperaturugn. Det värme som frigörs vid förbränningen återförs till fartygets energiförsörjningssystem.

Queen Mary II:s passagerare kan korsa de sju haven med rent miljösamvete – de reser med ett fartyg som är både energieffektivt och miljövänligt. 

SEEPEX MILJÖTEKNIK HAR ENASTÅENDE VITSORD. FÖRETAGETS PUMPAR ÄR TILLFÖRLITLIGA OCH LÅNGLIVADE OCH PUMPAR PROBLEMFRITT MEDIA AV MYCKET SKIFTANDE VISKOSITET.
educes downtime and repair/replacement expenses. 

 

The bottom line: Substantially lower lifecycle costs.

Behöver Du Mer Information?

sv-SE