Sweden (SV)

50 % HÖGRE PRODUKTIVITET HOS IRISH DISTILLERS

Femtio procent mer whisky.

TRANSPORTERAD PRODUKT

Drav

HUVUDDATA

CYKELTID FÖRKORTAD FRÅN 55 TILL 22 MINUTER

Kompakt konstruktion

Tiden för mäskkärlstömning
förkortad med 50 %

Pumpning av drav över
80 m vid 50 ton/h

Snabb och enkel efterjustering

KOSTNADSBESPARINGAR

50 % HÖGRE PRODUKTIVITET

Väsentligt kortare processtider

Lägre energikostnader

Pumptyp

Den globala efterfrågan på irländsk whiskey ökar stadigt, och Irish Distillers är den största producenten av förstklassig irländsk whiskey. Företaget har sedan 1780 tillverkat sin berömda Jameson av vatten från Dungourney River och irländskt korn av högsta klass, vid sitt destilleri i Midleton i County Cork. Genom riktad optimering av produktionsprocessen kunde produktionsvolymen ökas med 50 %, utan avkall på produktkvaliteten. SEEPEX BT-pumpar är en nyckelkomponent i den nya lösningen.

BAKGRUND

Kornet mals och blandas med vatten i mäskkaret, där omvandlingen av stärkelse till socker äger rum. Resultatet av försockringen är vört, som överförs till ett jäskärl, blandas med jäst och får jäsa till en vätska med låg alkoholhalt. Efter avslutad jäsning sker trefaldig destillering i destillationspannan. Destillatet lagras i minst 3 år på ekfat för att mogna till en produkt som får kallas whiskey.


UPPGIFT

I produktionsprocessen pumpas stora mängder drav från mäskkärlet till en fodertillverkningsprocess och omvandlas där till högklassigt djurfoder. Tidigare användes pneumatiska transportörsystem för denna överföring av drav, vilket var en mycket energikrävande metod. Ökande efterfrågan på destilleriets whiskey gjorde det nödvändigt att öka antalet mäskningsoperationer från 30 till 45 per vecka. Med det pneumatiska transportörsystemet tog det i genomsnitt 55 minuter att tömma mäskkärlet på drav efter varje mäskning. Det var för långsamt för den ökade produktionstakten och tömningen blev således en flaskhals.

EFTERFRÅGAN PÅ VÅRA PRODUKTER ÄR ENORM OCH VÅR PRODUKTIONSUTRUSTNING GÅR NON-STOP – VI HAR HELT ENKELT INGEN TID FÖR STILLESTÅND. SMART CONVEYING TECHNOLOGY ÄR DÄRFÖR EN VÄLSIGNELSE, OCH DET ENKLA UNDERHÅLLET BETYDER ATT STILLESTÅNDSTIDERNA KAN PRESSAS TILL ETT MINIMUM.
TOMMY KEANE
GENERAL MANAGER, MIDLETON DISTILLERIES

LÖSNING

SEEPEX föreslog ett utbyte av det pneumatiska transportörsystemet mot en excenterskruvpump med öppen inmatningstratt, en lösning baserad på tillämpningar vi utvecklat för brittiska bryggerier och destillerier. Pumpen kan tillförlitligt förflytta såväl låg- som högviskösa produkter med lågt eller högt vatteninnehåll och eliminerar de blockeringar och driftstopp som ideligen uppstod i det pneumatiska transportörsystemet.

VÅRA EXCENTERSKRUVPUMPAR ANVÄNDS FÖR ATT TRANSPORTERA EN MÄNGD OLIKA PRODUKTER, INKLUSIVE SÅDANA SOM INTE FLYTER SJÄLVMANT. PUMPARNA HANTERAR DESSA SVÅRA PRODUKTER MED EN LÄTTHET SOM SÄGER DET MESTA OM VÅR TEKNISKA KOMPETENS.
PETER MCGARIAN
MANAGING DIRECTOR, SEEPEX UK LTD.

FÖRDELAR

Målsättningen var att tömma mäskkärlet på 25 minuter. Under de sistlidna tolv månaderna har SEEPEX-pumpen klarat tömningen på i genomsnitt 22 minuter och har alltså överträffat målsättningen. Det ursprungliga målet, 45 mäskkärlstömningar per vecka, uppnåddes också. Den ökande globala efterfrågan på irländsk whiskey av högsta klass kan nu mötas. Utan problem. Utan kvalitetskompromisser.

VI UPPNÅDDE VERKLIGEN ETT PRODUKTIVITETSLYFT PÅ 50 % OCH EN REDAN UPPSKATTAD SAMARBETSPARTNER BLEV PÅ KÖPET EN LÅNGSIKTIG SAMARBETSPARTNER.
TOMMY KEANE
GENERAL MANAGER, MIDLETON DISTILLERIES

Behöver Du Mer Information?

sv-SE