Sweden (SV)

Processoptimering och säkerhet i petrokemisk industri

Långdistanslösningen.

TRANSPORTERAD PRODUKT

Råolja

HUVUDDATA

1 PUMP,

2 TILLÄMPNINGAR

Förseglad pump

ATEX-certifierad för zon 1

KOSTNADSBESPARINGAR

PERFEKT OPTIMERING AV UNDERHÅLL OCH SÄKERHET

Pump type

Oljefältet Buzzard ligger inte långt ut från kusten och bara 100 km nordost om Aberdeen. Fältet upptäcktes 2001. Från fältet levereras omkring 10 % av Storbritanniens sammanlagda oljeproduktion. Varje dygn transporteras 400 000 fat råolja genom rörledningsnätet Forties Pipeline System (FPS) till ett raffinaderi tillhörande ett globalt olje- och energiföretag. Oljan från Buzzard innehåller emellertid merkaptan, vilket är en stor utmaning för rörledningsnät och utloppssystem – och ett intressant uppdrag för SEEPEX.

BAKGRUND

Merkaptaner är en grupp kemiska föreningar som även kallas tioler eller sulfaterade kolväten. De är giftiga och har stark, obehaglig lukt. Att använda ett öppet insamlingssystem för oljan medan rörlednings- och ventilunderhåll pågår är därför inte ett alternativ. Detta ledde så småningom till en hel katalog med krav man ville att SEEPEX skulle uppfylla.

UPPGIFT

Alla rörledningar i huvudledningssystemet (Main Oil Line, MOL) för transport av råoljan från Buzzard måste vara ett slutet system, medan den traditionella oljeinsamlingen måste fortsätta som ett öppet system. Det installerade systemet måste fullgöra två funktioner: pumpa vätska ur en sex meter djup tank samt avlägsna vätska från MOL. Slutligen måste systemet kunna underhållas utan risker för personalen.

LÖSNING

Först analyserade SEEPEX experter processförhållandena: NPSH-värdet (Net Positive Suction Head) var 0,5 m och gasinnehållet kunde tillfälligt uppgå till 15 %.

I SÅDANA HÄR FALL GÖR VI TESTKÖRNINGAR – VI SIMULERAR DRIFTFÖRHÅLLANDENA FÖR ATT HITTA DEN PUMP SOM PASSAR PERFEKT FÖR DE AKTUELLA FÖRHÅLLANDENA.
PETER MCGARIAN
MANAGING DIRECTOR, SEEPEX UK LTD.

Det krävdes innovativt tänkande för att lösa problemet med begränsad åtkomst till sumpen. En pump av förseglat utförande valdes. Utförandet innebär att pumpen installeras vertikalt i ett till rörledningen anslutet hus. SEEPEX tekniker monterade pumpenheten i en kassun. Den förseglade pumpens inlopp från tanken kunde därigenom placerades mycket nära botten, så att tillgänglig vätskenivå utnyttjades för att maximera NPSH. En ytterligare fördel med denna lösning är att den vertikala pumpen kan demonteras uppifrån, tack vara den cylindriska tankens utformning. Dessutom är pumpen placerad i ett område som är riskfritt för personalen. Dubbla anslutningar och tillhörande ventiler gör det möjligt att tömma såväl den öppna oljesumpen som MOL.

FÖRDELAR

Resultat: väsentligt minskat underhåll och betydligt bättre säkerhet, hygien och effektivitet. SEEPEX-pumparna löste de problem man tidigare haft och fungerade tillförlitligt i en av den petrokemiska industrins mest krävande processtillämpningar.

EN PUMP, TVÅ TILLÄMPNINGAR OCH EN SPECIALKONSTRUKTION SKAPAD AV STANDARDKOMPONENTER. SEEPEX MODULSYSTEM ÄR EXTREMT FLEXIBELT OCH KAN ANPASSAS TILL VILKEN DRIFTMILJÖ SOM HELST.

Behöver Du Mer Information?

sv-SE