Sweden (SV)

Strikta riktlinjer - ökat miljöskydd

SEEPEX förstår dina utmaningar och Smärta

Rening av kommunalt och industriellt avloppsvatten omfattas av sträng miljölagstiftning som ständigt ses över och uppdateras på global nivå. För att uppfylla lagstiftningen och garantera kontinuerlig efterlevnad söker våra kunder alltid efter innovativa lösningar på sina "såriga punkter". som kan förbättra drifttiden, minimera stilleståndstiderna och spela en stor roll för att minska energi- och kemikalieförbrukningen, samtidigt som anläggningens produktion maximeras.

Innovativ pumpteknik - smarta lösningar för förebyggande underhåll

SEEPEX stöder rening och klarning av avloppsvatten med modern pumpteknik. Pumparna kan användas för avvattning av slam, torkning och förbränning av slam, behandling och blandning av slam eller optimerade rötningsprocesser. På så sätt kan de bidra till mycket effektivare, billigare och enklare processer. SEEPEX progressiva kavitetspumpar är särskilt ekonomiska transportlösningar för att transportera mycket avvattnat slam, eftersom det praktiskt taget inte finns några begränsningar när det gäller viskositet eller slipande material. Slam med en torrsubstanshalt på upp till 45 % transporteras utan ansträngning.

Våra standardpumpar är robusta allroundpumpar som kan användas för att pumpa primärslam eller förtjockat slam på ett tillförlitligt sätt. För tömning från förtjockare eller silos är våra trattpumpar, eventuellt med skruvar och blad, lämpliga för att transportera de torra massorna vidare utan störande överbryggningar.

Med intelligenta underhållskoncept vill vi hjälpa våra kunder inom avloppsindustrin att utföra underhållsaktiviteter snabbt och enkelt och på så sätt spara tid och driftskostnader på lång sikt.

SEEPEX - Pumpar för rening av avloppsvatten

Avvattning av slam

Torkning och förbränning av slam

Behandling av avloppsvatten och slam

Blandning av slam

Avancerad matsmältning

Mätning av kemiska tillsatser

SEEPEX progressiva kavitetspumpar är mycket tillförlitliga tillgångar för alla processteg i ett reningsverk för avloppsvatten.

Hög tillförlitlighet för Köpenhamns avloppssystem

"På lång sikt ifrågasätter vi till och med om vi behöver "standby-pumpar för tjänstgöring".Så nöjda är vi med underhållsbarheten hos SEEPEX SCT-pumpen."

 

Torsten Lauersen Vig, underhållschef
BIOFOS Lynetten

Behöver Du Mer Information?

sv-SE