Sweden (SV)

OFFSHORE

ÄVEN UNDER DE TUFFASTE FÖRHÅLLANDEN

Inget jobb som något annat

Optimal prestanda från både människa och maskin

Nästan 71 procent av jordens yta är täckt av hav. Det är därför inte förvånande att en stor del av dagens kända oljeresurser finns under havet. Andelen råolja och gas som utvinns "offshore" varierar faktiskt runt 1/3 av den globala oljeproduktionen.

I takt med att oljeprospektering och oljeutvinning till havs flyttas till allt mer extrema områden blir kraven på utrustningen för att fungera under dessa förhållanden allt hårdare och mer krävande.

Långa skift dygnet runt för Seepex-pumparna

Vid prospektering till havs används en mängd olika oljeriggar, bland annat jack-up-, dränkbara och halvt nedsänkbara, medan produktionen sker med spännben- och spärrplattformar samt flytande produktions-, lagrings- och lossningsenheter (FPSO). Alla har liknande processer men unika krav beroende på plats.

Borrningsavfall måste hanteras, producerat vatten behandlas, spillolja hanteras, avloppsvatten behandlas och avlägsnas, MEG bearbetas, öppna och slutna dräneringar och kassuner tömmas, kondensat och råolja överföras.

SEEPEX-pumparna är den perfekta lösningen för drift dygnet runt på avlägsna offshore-platser där produkter måste hanteras med låg skjuvning, minimal pulsation, hög halt av fasta ämnen och under extrema processförhållanden med låg NPSHa, höga inloppstryck och vätskor med varierande gasinnehåll.

SEEPEX-PUMPAR FÖR OLJE- OCH GASUTVINNING TILL HAVS

Hantering av borrningsavfall och överföring av skärrester

SEEPEX-pumpar används för att mata dekantercentrifuger, vertikala torkar och annan bearbetningsutrustning med minimal skjuvning och pulsering, samt för att transportera tungt skärande material eller rengöra slamgropar.

Behandling av producerat vatten

Exempelvis används SEEPEX-pumpar med låg skjuvning för att mata in olje-/vattenblandningar utan att skada oljedropparna i enheter för inducerad gasflotation och för att avoljera hydrocyloner.

Avloppsvattenavskiljning och -behandling

SEEPEX-pumparna används i en mängd olika tillämpningar för att hantera avloppsvatten och spillvatten.

Meg Återvinning

Förmågan att arbeta under extremt låga NPSH-förhållanden och hantera högviskösa produkter med medföljande fasta ämnen gör SEEPEX-pumparna idealiska för att separera MEG från föroreningar och återställa den nödvändiga glykolrenheten.

Mångsidiga pumpar för öppna och slutna avlopp

Det flexibla SEEPEX-pumpsortimentet möjliggör konstruerade lösningar med konventionella, halvt nedsänkbara pumpar eller pumpburkar för att övervinna utmaningar som är förknippade med utrymmesbegränsningar och låga NPSHa-krav.

Tömning av sump och kassun

SEEPEX vertikala halvt nedsänkbara pumpar med låg skjuvning hanterar låg- till högviskösa produkter med medföljande fasta ämnen från sumpar och helt nedsänkbara pumpar från kassuner på 30 meters djup och överför dem för separation.

Fpso

SEEPEX erbjuder konstruerade lösningar för FPSO:er som hanterar produkter med låg skjuvning, minimal pulsation, höga halter av fasta ämnen och under extrema processförhållanden med låg NPSHa, höga inloppstryck och vätskor med varierande gasinnehåll.

Att klara de tuffaste förhållandena - SEEPEX-pumpar för olje- och gasutvinning till havs

Behöver Du Mer Information?

sv-SE