Champion of the Digital Transformation

Affärstidningen CAPITAL utser SEEPEX till "Champion of the Digital Transformation" för sin tekniska framgång

Klassisk maskinteknik har en framtid - och den är ofta digital. SEEPEX, världens ledande tillverkare av progressiva kavitetspumpar, har ännu en gång lovordats för att framgångsrikt utnyttja de möjligheter digitaliseringen erbjuder för sina produkter. Prestandajämförelsen i form av den Benchmarkingstudie som gjordes av affärstidningen Capital och Infront Consulting Company har nu utsett det Bottrop-baserade företaget till "Champion of the Digital Transformation".

Studien fokuserade på framgångsmönster och bästa praxis fördelade på branscher och affärsmöjligheter. SEEPEX är ett av de fem bästa företagen i kategorin »Mechanical Engineering» som hade över 127 deltagare. Framgången bekräftar för det Bottrop-baserade företaget att det har varit på rätt väg med sin digitala satsning.

Övertygande holistisk strategi

Juryn var övertygad om det holistiska tillvägagångssättet som SEEPEX, i form av ett digitalt ekosystem, initierade i ett tidigt skede och har fortsatt att utveckla. Detta omfattar tjänster som SEEPEX Shop, service-appar och digitala premiumtjänster som övervakningstjänster och avancerade analysalternativ för optimering av pumpens prestanda. Ekosystemet avrundas av innovationer som digitala pump- och styrsystem, liksom den första automatiserade progressiva kavitetspumpen. Alla tillgångar är anslutna i det interna molnet som kallas SEEPEX Connected Services. »Hela detta utbud av tjänster har möjliggjort nya affärsområden och ökad kundlojalitet», bekräftar Dr. Christian Hansen, VD för SEEPEX.

Personalen involverad i ett tidigt skede

Förvandlingen drivs av en gemensam vilja som sträcker sig från ledning till personal. Många interna åtgärder har antagits för att involvera anställda så tidigt som möjligt, i linje med den moderna företagskulturen.

Ett exempel på detta är två kommittéer som infördes för mer än tre år sedan: en styrkommitté och en utbyteskommitté som regelbundet diskuterade introduktionen av digitala produkter och tjänster och stödde informationsflödet mellan ledning och medarbetare med kreativa idéer. Dessutom fanns det innehållsrelaterade utbildningar och andra personliga utbytesformat för hela personalstyrkan.

Mer nöjda kunder och snabb service

»Vi är stolta över att vi kunde övertyga arrangörerna med våra digitala lösningar, vilket gjorde att vi kunde utveckla nya fördelar och tjänster och mätbart öka kundnöjdheten. Detta gör att våra kunder kan minska sina driftskostnader och interagera direkt med oss», sammanfattar Christian Hansen.