Sweden (SV)

Rustade för framtiden

Ägaren och ordföranden Ulli Seeberger kallar omformningen av den högsta ledningen en stabil grund för en framtidsorienterad inriktning för SEEPEX. I början av året tillsatte Seeberger, dittills ensam verkställande direktör, trojkan Bernd Groß, Christian Hansen och Alexander Kuppe i företagsledningen. Med årlig tvåsiffrig tillväxttakt hör SEEPEX till de globalt ledande specialisterna inom pumpteknik.

Med Bernd Groß och Christian Hansen fick VD:n Seeberger in två kollegor i teamet som har många års erfarenhet på SEEPEX.

Christian Hansen har varit i företaget sedan 2015 i funktionen Vice President Technology & Innovation (CTO) och ansvarar för områdena FoU och IT. I denna funktion driver han även på den digitala omvandlingen av företaget och dess produkter. I centrum av innovationerna står utvecklingen av användarvänliga och intelligenta produkter, som kan stödja kunderna i deras tekniska omvandling. Därmed utvidgar SEEPEX sitt tekniska ledarskap inom moderna pumplösningar ytterligare.

Bernd Groß leder områdena drift och ekonomi som Chief Operating Officer (COO) och Chief Financial Officer (CFO). I sin funktion skapar han en konsekvent optimering av värdekedjan i företaget, driver på strategiska projekt inom företagsutveckling och styr företagets finansiella riskhantering.

Teamet kompletteras av Alexander Kuppe, som har tagit över avdelningen försäljning och kundservice (CSO) som erfaren verkställande direktör och försäljningschef. SEEPEX vidareutvecklar därmed målinriktat sin marknadsorienterade strategi och rättar sig även framöver konsekvent efter kundernas krav.

”Den nya strukturen i företagsledningen – med kombinationen av erfarenhet, kunnande och förmåga att klara framtida utmaningar – stöder en framgångsrik kund- och marknadsorienterad utveckling av företaget”, säger Ulli Seeberger. Forskning, innovation och mer än 800 engagerade anställda världen över utgör grunden för framgången för familjeföretaget från Bottrop. SEEPEX underbygger sin ledande ställning på marknaden och sin roll som föregångare på området digitala lösningar. Produktinnovationer beträffande pumparnas livscykel hjälper därmed kunderna att sänka kostnaderna betydligt.

sv-SE