Sweden (SV)

SÄTT PÅ OCH SPARA. SAI SÄNDER LIVE.

TV-tittande för jobbet – under många veckor med hemmakontor under corona-restriktionerna har det visat sig hur bra konferenser kan fungera via internet. Nu kan fackmänniskor spara tid och resor på det här sättet och samtidigt samla viktig information hos SEEPEX.

De som är intresserade av miljöindustrin är hjärtligt inbjudna till det kostnadsfria webbinariet kring de möjligheter som Smart Air Injection (SAI) erbjuder. Den interaktiva, audiovisuella online-sändningen under 2,5timmar på engelska visar intresserade kunder hur mångsidig den effektiva Seepex-lösningen från området excenterskruvpumpar är. Framför allt när det handlar om att sänka driftskostnader och öka processäkerheten.

Smart Air Injection matar viskösa medier med en varierande torrsubstans över långa avstånd. Inom miljöindustrin används den för att transportera avvattnat slam och resulterar i en betydligt högre energieffektivitet gentemot konventionella matningsmetoder.

Med det här förfarandet komprimeras först pumpmediet till långa proppar i excenterskruvpumpen. Dessa förs sedan vidare pneumatiskt genom extremt korta tryckluftsimpulser på några sekunder. Totalt behövs endast mycket lite tryckluft för matningen. Denna låga energiförbrukning sänker tydligt driftskostnaderna. Avstånd på upp till 1 000 meter med riktningsbyte och höjdskillnader är inget problem.

På temat erbjuder Seepex två datum som ger en inblick i det intelligenta SAI-matningskonceptet, visar användnings- och funktionsområden och verifierar dem med hjälp av många referenser. Ni är hjärtligt inbjudna av Seepex, vi lägger gärna till er efter anmälan!

Webbinarium: Digital SAI Expert Day

Tisdag, 2021-03-23, kl. 09:30 – 12:00

Onsdag, 2021-03-24, kl. 16:00 – 18:30

Välj tid och anmäl dig

https://www.edudip.com/en/webinar/digital-sai-expert-day/827140

sv-SE