Sweden (SV)

SEEPEX har blivit utsett till mästare på innovation

Pumpspecialisten från Bottrop har nu erhållit den åtråvärda ”TOP 100” utmärkelsen för exemplarisk innovationshantering.

”All Things flow”, stagnation är inget alternativ – Hos SEEPEX, en av världens ledande tillverkare av excenterskruvpumpar, gäller detta påstående mycket mer än tillverkningen av förstklassiga High Tech-pumpar. Det medelstora företaget tar med nya utvecklingar som helhetskonceptet ”Digital Solutions” den klassiska maskinkonstruktionen in i framtiden på ett målinriktat sätt. Nu tillhör specialisten från Bottrop även officiellt den tyska innovationseliten. Den 19 juni tilldelades SEEPEX utmärkelsen ”Top 100” för exemplarisk innovationshantering och innovationsframgångar över genomsnittet.

I Bottrop, ”InnovationCity Ruhr”, utvecklas sedan över tio år framtidsorienterade idéer och lösningar hur utmaningarna inom klimat- och strukturomvandlingarna inom det urbana området kan hanteras. I hjärtat av Ruhrområdet flödar innovationer sedan länge och framgångsrikt också till andra ställen. Sedan nästan 50 år utvecklar och bygger familjeföretaget SEEPEX i Bottrop excenterskruvpumpar, maceratorer och styrsystem. Tillverkaren har ständigt vidareutvecklat pumparna och infört nya pumpteknologier för att hela tiden förbättra de egna produkterna och exempelvis göra enkelt underhåll möjligt. Sedan länge ger digitala lösningar för att styra och övervaka pumparna ett stort mervärde. För det mesta utvecklas de tillsammans med nyckelkunder och skräddarsys efter just deras behov. Ledningen hos SEEPEX var tidiga med i den digitala omställningen. Inom segmentet excenterskruvpumpar intar företaget en roll som pionjärer med sina ”Digital Solutions” i den internationella branschen. Det kan vara exempelvis kritisk hantering av hallon eller tjocka bitar avloppsslam inom området miljöteknik. I det heltäckande konceptet finns en portfölj av mobila och uppkopplade tjänster som sträcker sig från digitalt stöd för underhåll av pumpen med hjälp av virtuell verklighet via digital pumphantering med enkel reservdelsbeställning till databaserade tjänster.

SEEPEX-produkter exporteras globalt upp till 80 procent. Företaget, grundat 1972, har idag 18 dotterbolag och avdelningskontor utanför Tyskland och distributörer i över 70 länder i hela världen. Globalt finns över 800 anställda, av dessa finns 423 medarbetare på huvudkontoret i Bottrop. Här slår också hjärtat för nya idéer.

Roll som pionjär också med digitala lösningar

För toppinnovatören är digitaliseringen den viktigaste nyheten de senaste åren. Pumpar kan vid det här laget övervakas i realtid. Med SEEPEX-verktygen kan underhållet delvis genomföras både direkt och på distans. Kunderna kan då få åtkomst till, styra och övervaka pumparna med mobil eller platta. Mätvärdena laddas upp i ett moln där de kan analyseras av kunden eller av SEEPEX. Ett internt team av dataanalytiker arbetar med datautvinning och med att spåra avvikelser. Detta sparar tid och pengar och säkrar dessutom produktionen eftersom det går att undvika störningar.

Arbeta i framtidens team

I Bottrop arbetar ett dussin medarbetare konsekvent med den digitala omställningen, affärsledningen lägger mycket tid på att engagerat driva innovationer framåt. Varje år kommer ungefär 200 förbättringsförslag från personalen, ungefär två tredjedelar kan som regel förverkligas. Bara mellan 2016 och 2018 fick SEEPEX 13 patent, både nationellt och internationellt, med certifikat som intygar att pumparna håller högsta standard. Inom exempelvis livsmedelsområdet uppfyller pumparna de högsta hygienstandarderna och är certifierade enligt EHEDG. SEEPEX teknologi SCT har till och med tilldelats iF Design Award för innovativ industridesign, eftersom fokus trots alla funktioner också är på enkel hantering.

120 stränga parametrar

Allt detta och mer därtill imponerade på juryn för tävlingen TOP 100, som i år ägde rum för 27:e gången. Innovationsforskare prof. dr. Nikolaus Franke från Wiens universitet har med hjälp av vetenskaplig systematik kontrollerat ungefär 120 parametrar för att välja ut de bästa företagen. Här hade SEEPEX inga problem att hävda sig efter de stränga kriterierna i ligan med de mest innovativa tyska medelstora företagen. En högtidlig ceremoni med mentorn, vetenskapsjournalisten Ranga Yogeshwar, kunde inte äga rum den här gången på grund av coronarestriktionerna. I Bottrop är trots detta ledningen och personalen mycket glada: ”Samma passion, som vi arbetar med sedan nästan 50 år på den tekniska sidan för förstklassiga produkter, driver oss också framåt för det kontinuerliga gemensamma arbetet i framtiden. Vi är stolta att SEEPEX nu hör till TOP 100”, säger ägare och CEO Ulli Seeberger.

Ingen rädsla för omställningen

”Innovativa medelstora företag som SEEPEX GmbH från Bottrop är inte rädda för omställningen utan ser det som en chans. I det vetenskapliga urvalsförfarandet imponerade företaget i den största storleksklassen (företag med fler än 200 medarbetare) särskilt i kategorierna ”Orientering utåt/Open Innovation” och ”Innovativa processer och organisation”, uttalar sig initiativtagarna till tävlingen. De var framför allt imponerade av arbetssättet med nya produkter och tjänster: Nyheter skapas i nära utbyte med kunderna. Steg för steg utvecklas nyheter och testas med de viktigaste kunderna (”Lead User”). ”Först när kunden kan få nytta av mervärdet, görs vidareutveckling – eller anpassning”, kommenterar SEEPEX CTO dr. Christian Hansen tillvägagångssättet. ”Inte sällan upptäcker vi förbättringspotential också i kundens processer – för oss en betydande ansats och bekräftelse att kunna ge våra kunder ännu mer stöd.”

TOP 100: tävlingen

Sedan 1993 tilldelar compamedia utmärkelsen TOP 100 till medelstora företag för särskild innovationskraft och innovationsframgång över genomsnittet. Sedan 2002 har prof. dr. Nikolaus Franke hand om den vetenskapliga ledningen. Han är grundare och ledare för Institutionen för entreprenörskap och innovation på Wiens universitet för ekonomi och näringsliv. Mentor för TOP 100 är vetenskapsjournalisten Ranga Yogeshwar. Projektpartner är Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung (organisation för forskning och utveckling) och företagssammanslutningen BVMW. Som mediapartner följer manager magazin, impulse och W&V jämförelsen av företag. Mer information finns på www.top100.de.

sv-SE